Aeròdrom d'Igualada-Òdena
Òdena

  Anoia
  Camí de l'aeròdrom d'Igualada-Òdena, PK 1,100
  Emplaçament
  a migdia de l'aeròdrom entre la tanca, un camí de serveis i un camp de conreu

  Coordenades:

  41.57978
  1.65459
  387845
  4603995
  Número de fitxa
  08143 - 329
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Jaciment arqueològic
  Romà
  Modern
  Medieval
  Estat de conservació
  Dolent
  Camps de conreu
  Protecció
  Inexistent
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  CC.AA.15844
  Accés
  Fàcil
  Productiu
  Titularitat
  Privada
  7947320CG8074N
  Autoria de la fitxa
  Lluís Pedraza i Jordana

  Aparició en superfície de fragments informes de material arqueològic d'època romana (ceràmica comuna i Terra Sigil·lada inclassificable), medieval (ceràmica grisa) i moderna (ceràmica blava catalana del segle XVII, sense especificar-ne la forma i la decoració, i vidrat plumbífer).
  Amb motiu de la elaboració de l'estudi d'Impacte Ambiental del Pla d'Aeroports de Catalunya es va dur a terme en el mes de març de 2006 una intervenció arqueològica preventiva pel projecte de desenvolupament de la zona de serveis i accessos proposats en el Pla Director de l'aeròdrom d'Igualada - Òdena per tal de determinar si dites remodelacions i ampliacions afectaven algun jaciment arqueològic conegut o si, per altra banda, sortien a la llum noves restes arqueològiques pel moment no inventariades. En una de les àrees de prospecció en què es dividí el projecte (11 en total) es localitzà la presència de material ceràmic en superfície, en concret un fragment de ceràmica sigil·lada romana i un fragment de ceràmica blava catalana del segle XVII.

  El març de 2006, i amb motiu de l'estudi d'impacte ambiental, desenvolupament de la zona de serveis i urbanització d'accessos a l'aeròdrom d'Òdena, es van efectuar onze cales preventives de prospecció arqueològica. Els treballs van ser dirigits per Jaume Díaz Ortells, de l'empresa Àtics SL, a l'entorn de migdia del camp d'aviació. En una de les àrees afectades es van localitzar restes dispersos de material arqueològic. La resta dels sondeigs del projecte van resultar negatius. En motiu de la redacció de l'Inventari del Patrimoni el 2012 es van identificar en els marges del camí exterior i en un terreny conreat adjacent uns pocs fragments informes de ceràmica comuna moderna i un fons de ceràmica blava catalana.

  DÍAZ ORTELLS, Jaume (2006). Estudi d'impacte ambiental. Memòria dels treballs de prospecció arqueològica en la zona de serveis i accessos a l'aeròdrom d'Òdena.