Zona Expectativa arqueològica 6; Eix Llobregat Ctra. C-16, tram Puig-reig / Gironella Casserres

  Berguedà
  Carretera BV-4131 PK 9+500
  A l'entrada del poble venint de Puig-reig.
  600

  Coordenades:

  42.00794
  1.85261
  404987
  4651295
  08049-31
  Patrimoni immoble
  Jaciment arqueològic
  Medieval
  Modern
  XII-XVIII
  Regular
  Desconegut.
  Inexistent
  Si, CCAA 15086
  Fàcil
  Sense ús
  Privada
  08048A00500011
  Jordi Montlló Bolart

  Durant la prospecció arqueològica de la zona per motius de l'execució d'un projecte viari es localitzaren a la zona indicada restes immobles, blocs de pedra formant una mena de mur d'una filada, recolzats directament sobre una llosa de pedra, treballada, amb la superfície llisa. Els autors de la prospecció proposen que es tractaria de les restes d'un camí, del que n'intueixen un dels seus límits i part de la calçada. Però no localitzaren cap resta de material arqueològic moble associat a aquests nivells i, per tant, no és possible assenyalar cap cronologia.

  L'adscripció cronològica del jaciment és amplia i imprecisa donada la mancança total de material arqueològic.

  Entre l'11 i el 16 de juny de l'any 2004 es va realitzar una prospecció arqueològica, sota la direcció de Francesc Busquets Costa, en el marc c de l'Estudi d'Impacte Ambiental de la nova carretera C-16 (PK 82+500 al PK 91+000), enllaç Puig-reig nord a l'enllaç Gironella nord: tram Puig-Reig-Gironella. La prospecció tenia per objectiu la delimitació sobre el terreny d'aquells elements del patrimoni cultural ja coneguts per tal de valorar-ne l'afectació del projecte i d'altra part, la localització en superfície de noves restes arqueològiques que permetessin definir nous jaciments.

  AA.VV (1991). Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya. El Berguedà, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Barcelona.