Viladases Casserres

  Berguedà
  A l'est del terme municipal
  Accés a través del Càmping Gironella, PK 87 de l'antiga C-16, per un camí de terra de 4 m. d'ample
  505

  Coordenades:

  42.01175
  1.87448
  406804
  4651694
  08049-149
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Modern
  Contemporani
  XVIII-XIX
  Bo
  Inexistent
  Fàcil
  Residencial
  Privada
  08048A00700015
  Jordi Montlló Bolart

  Masia fonamentada directament damunt la roca natural, sobre un petit pujol. L'edificació té una gran vista sobra la vall agrícola de la Riera de Clarà i pel nord amb la Vall del Llobregat. És de planta rectangular i consta de planta baixa i dos pisos, amb la coberta a dues aigües i el carener perpendicular a la façana principal, orientada a migdia. Els paraments són de maçoneria, de pedra vista rejuntada amb morter i pedres cantoneres ben escairades.
  La façana principal té una composició simètrica a partir de tres eixos de verticalitat, que només trenca una petita finestra a la planta baixa. La porta d'accés és de llinda recta, de pedra, igual que els brancals i el marxapeu. Completa la simetria a la planta baixa una finestra a cada costat de l'entrada. Les obertures del primer pis també tenen les llindes, ampits i brancals de pedra treballada. A la segona planta, l'obertura central és una balconada més gran amb arc de punt rodó fet de rajols posats a llibret. A cada costat hi ha una finestra com les del primer pis.
  A l'interior la disposició és la típica d'aquestes construccions de tres cossos, tot i que ha estat modificada per fer-hi dos habitatges. Destaca la volta catalana de la planta baixa.
  Davant la façana principal de la masia hi ha un cobert de pedra emprat com a garatge, amb coberta de teules àrabs a dues aigües i bigam de fusta. Adossats a la façana posterior, hi ha les dues granges que formen un pati interior; la de l'oest feta amb pedra i totxo, bigues de fusta i teula àrab; la de l'est amb planta baixa i pis i feta tota de pedra, bigues de fusta i teulada a dues aigües de teula àrab. Una ampliació d'aquesta segona granja per la part oest, afegí un altre volum de planta baixa i dos pisos aprofitant el desnivell, de parets de totxo, bigues de formigó i teulada de fibrociment.

  La masia consta en el mapa encarregat pel Servei Geogràfic de la Mancomunitat de
  Catalunya de l'any 1923, amb el nom de "Masia de Viladases".
  La masia està dividida en dos habitatges, degut a una herència, raó per la qual, l'any 1998 s'instal·là una escala per accedir als dos pisos des de la façana posterior.

  AJUNTAMENT DE CASSERRES (2011). Pla Especial Urbanístic del Catàleg de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable. Casserres (Berguedà).