Trulls Puig-reig

Berguedà
Fonollet
Al km 10 de ctra. BV 4131 pista direcció S-W fins esgl. Fonollet i camí sud uns 200 m

Coordenades:

41.98902
1.83415
403430
4649214
08175-238
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Contemporani
Popular
XVIII-XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. Cad.:08174A011000970000HF
Rosa Serra Rotés i Jordi Piñero

Masia de dimensions considerables que conserva les característiques constructives tradicionals. És una edificació de planta gairebé quadrada, amb planta baixa més dos pisos i coberta a dues vessants, amb el carener perpendicular a la façana est, on hi ha l'actual entrada. Es tracta d'un accés modern, amb una escala que condueix directament al primer pis, mentre que originàriament la façana principal era a migdia. Aquesta façana, que conserva l'antic portal d'entrada amb llinda i brancals, ha quedat coberta sota una galeria amb diferents cossos adossats. Els murs de la casa són de pedra i les finestres, de distribució irregular, són amb llindes, brancals de pedra i escopidors. A la façana oest les obertures tenen una decoració en forma de triangle damunt de la llinda. A més de les ampliacions a la façana sud, té petits cossos afegits a la façana oest. Per la part de migdia la casa té un tancat, limitat per un cobert de recent construcció. Altres coberts antics, amb base de pedra i maó però ampliats modernament, estan situats a l'est del recinte, enmig de diverses instal·lacions agropecuàries de gran volum.

Llinda de l'antic portal de migdia: JOSEPH TRULLS ME A FETA FER LO ANY 1738
El Catàleg de masies i cases rurals proposa la declaració de Bé d'Interès Local (BCIL) d'aquest

Forma part del nucli denominat Fonollet. El lloc de Fonollet ja apareix documentat l'any 983 en l'acta de consagració de l'església de Sant Llorenç, prop Bagà, i s'hi fa referència a cases, terres i vinyes. Des del segle XI era patrimoni de la família vescomtal del Berguedà i després passà als Templers i als Hospitalers. L'any 1745 en una visita pastoral d'Anton Larull, prior de l'Orde Militar de l'Hospital, en una delimitació de les terres s'esmenta la “casa Trulls”. Bona part de la casa deu correspondre a aquest segle, tal com suggereix la linda amb la data de 1738. Antigament, moltes de les cases de l'entorn eren masovereis de l'heredat de Trulls. Entre d'altres: cal Marquet, cal Fuster o la Casa Nova de Trulls. Al segle XVIII els propietaris eren la família cognominada Trulls. Un avantpassat dels actuals propietaris va quedar orfe i es casà amb una pubilla de Santa Maria de Marlès. Aleshores la casa va restar abandonada i se'n va perdre la documentació. Entorn de la dècada de 1930 el pare dels actuals propietaris va retornar a Trulls per reprendre l'activitat del mas i va fer-hi obres per engrandir la construcció. Entre d'altres, dels cossos de migdia.

SERRA, Rosa (1982). Aproximació a la historia de Puig-reig, Manresa
GALERA, S., OLLER, J., RIERA, M.A. , SERRA, R. (1986). Els Hospitalers al Berguedà a l'època moderna, L'EROL núm, 15.
AADD. (2011). Pla d'ordenació urbanística municipal. Catàleg de masies i cases rurals. Ajuntament de Puig-reig. Fitxa 1.20
http://Fonollet.net SERRA, Rosa (2008). “Sant Sadurní de Fonollet”