Els Plans Puig-reig

Berguedà
Fonollet
km 10 ctra. BV 4131 seguir pista asfaltada direcció S-W uns 2,5 km i camí sud passant

Coordenades:

41.98046
1.84144
404021
4648256
08175-239
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Contemporani
Popular
XVIII-XIX
Bo
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. Cad.:08174A010000210000HP
Rosa Serra Rotés i Jordi Piñero

Casa de pagès formada per un nucli originari amb dues naus, més successives ampliacions al nord i també a l'oest, cosa que li dona una planta en forma de L. La casa es situa en un terreny amb desnivell i té un altre cos, més baix, adossat a la façana sud, el qual connecta amb una terrassa. Els murs són de pedra carejada amb cantonades de carreus. Les obertures son de llindes i brancals de pedra i, en els cossos afegits, algunes de maó. La coberta es de teula àrab a dues vessants, amb el carener perpendicular a la façana principal, molt senzilla, orientada al sud. Disposa de dos coberts més, un al sud-est i un altre al nord: una construcció actualment en ruïna de dues plantes.

Inscripció a la llinda de la porta lateral: JUAN CAMS 1873
El Catàleg de masies i cases rurals proposa la declaració de Bé d'Interès Local (BCIL) d'aquest element.

Construcció originària probablement del segle XVIII o principi del XIX, amb ampliacions successives al llarg d'aquest segle (una el 1873, segons la llinda).

SERRA, Rosa (1982). Aproximació a la historia de Puig-reig, Manresa.
AADD. (2011). Pla d'ordenació urbanística municipal. Catàleg de masies i cases rurals. Ajuntament de Puig-reig. Fitxa 1.24