Torrent Xic - Can Torrent Xic Torrelavit

Alt Penedès
Plana del Torrent Xic
A la plana del Torrent Xic, a 1 km al nord del Pla del Penedès pel camí del Mas del Tort.
245 m

Coordenades:

41.42822
1.70749
392003
4587101
08287-44
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Antic
Romà
Dolent
Inexistent
Sí, IPAC, n. 7416
Fàcil
Productiu
Privada
Ref. cadastral: 08287A025000050000XI
Oriol Vilanova

Àrea agrícola de conreu de vinya, situada entre el Torrent Xic, a 150 m a l'est, i el Torrent Gran, a uns 100 m a l'oest. No es localitzen restes arqueològiques en superfície.

Segons els autors de l'Inventari del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de Catalunya, a tall de conclusió es tractaria d'un assentament agrícola d'època romana (vil·la o pagus), sense poder precisar el tipus, l'extensió ni la cronologia, per manca de dades.

L'estació arqueològica fou localitzada per Pere Giró i Romeu l'any 1950, a partir de la troballa de materials arqueològics en superfície, pels marges del camí que porta a les vinyes conreades: fragments de tègula, de dolia, d'àmfora romana i blocs de granit. A més, en les seves notes de camp, Romeu assenyala la localització, a partir d'informació del propietari del terreny, d'unes sepultures romanes quan aquest feia treballs amb el tractor.
El terreny fou aplanat a principis dels anys '70, rebaixant una petita elevació on es localitzaren els materials. D'aleshores ençà, els treballs per a condicionar els camps de conreu no han parat. Aquesta és segurament la causa de l'actual manca de troballes en superfície.

Inventari del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de Catalunya. Arxiu Servei d'Arqueologia i Paleontologia.