Can Paco Font - La Sesta Torrelavit

Alt Penedès
Partida de Ca l'Espardanyer, nucli urbà
Àrea urbana industrial delimitada a l'oest i al sud per les carreteres BV-2246 i BP-2151
233 m

Coordenades:

41.4419
1.72959
393872
4588593
08287-43
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Antic
Romà
Dolent
Inexistent
Sí, IPAC n. 7419
Fàcil
Productiu
Privada
Ref. cadastral: 08287A012000240000XZ
Oriol Vilanova

Àrea de creixement urbà amb presència de diverses naus industrials, amb terrenys agrícoles residuals, bàsicament vinya i conreus d'horta, situada a l'entrada a l'entrada de Torrelavit. No s'observen materials arqueològics en superfície.

Segons els autors de l'Inventari del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de Catalunya, la localització exacta del jaciment és desconeguda.

El jaciment és esmentat per Pere Giró en els seus quaderns de camp, l'any 1952, com a restes d'una vil·la romana, per la presència de materials de materials constructius, com tègules, fragments de paviment, etc.

Inventari del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de Catalunya. Arxiu Servei d'Arqueologia i Paleontologia.