Torrent del Pont Gran/Riera de Sant Marçal Sant Cugat Sesgarrigues

Alt Penedès
Recorren el municipi de nord a sud

Coordenades:

41.35765
1.75683
396014
4579206
08206-72
Patrimoni natural
Zona d'interès
Regular
En alguns trams s'observen molts residus urbans, abocaments de llots i runes. Les aigües no són netes i desprenen males olors. Cal aplicar amb rigor la legislació vigent pel que fa a les aigües residuals procedents de la indústria i els abocaments a les lleres fluvials.
Inexistent
Fàcil
Social
Pública
Agència Catalana de l'Aigua
Tríade scp

Volem remarcar d'entrada que si bé aquesta fitxa està centrada en la descripció del torrent del Pont Gran i la riera de Sant Marçal, per ser els cursos fluvials més significatius que travessen el municipi, aquesta fitxa es podria fer extensible a tota la xarxa hidrogràfica que el drena. En els marges dels cursos fluvials citats es troben una sèrie de comunitats vegetals i espècies que només es donen a les seves lleres. Aquest fet converteix el torrent del Pont Gran i la riera de Sant Marçal en una zona de gran importància ecològica i paisatgística. Algunes d'aquestes comunitats vegetals són els refugis naturals d'algunes espècies de la fauna local. Per aquestes raons, és òbvia la importància d'aquests cursos fluvials com a zona natural que caldria protegir i conservar.

Referència cartogràfica: mapa topogràfic de Catalunya 1:5000. Sant Cugat Sesgarrigues 419-7-7 (279-127). Institut Cartogràfic de Catalunya. Segona edició: desembre 1998. Referència cartogràfica: mapa topogràfic de Catalunya 1:5000. Sant Pere Molanta 419-7-8 (279-128). Institut Cartogràfic de Catalunya. Segona edició: maig 1999