Torre d'en Pujol / Can Riera dels Cavalls Granollers

Vallès Oriental
Carrer de Josep Umbert, 145-147, 08400-GRANOLLERS
A la zona d'eixampla de Granollers

Coordenades:

41.60299
2.29602
441337
4605937
08096-176
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Eclecticisme
Historicista
XIX
Bo
Inexistent
PEPHA nou, Núm. R-063
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 15327DG4016E
ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo

Edifici aïllat, de planta rectangular, alineat al carrer i format per dos cossos, el del costat de Llevant té planta baixa, pis i golfes, amb coberta de teula a dues vessants; el del costat de ponent, té una torre mirador de dues plantes més d'alçada, amb coberta plana limitada per una barana emmerletada. Al costat de ponent hi ha el segon cos, a manera de porxo, a doble alçada obert a ponent amb coberta plana limitada per una balustrada. Les façanes estan estucades i presenten especejament carreuat, les del cos de Llevant es troben coronades per un entaulament que incorpora els respiralls de la coberta i una barana perimetral. Resulten interessants els motius decoratius com els buits amb calat de la façana meridional, els emmarcats de la part superior dels buits i les pilastres i columnes que li donen un aspecte clàssic. La casa posseeix un gran pati ajardinat (CUSPINERA et alií, 2001).

Proposta de protecció al nou PEPHA Fitxa. Núm. R-063

Torre d'en Pere Pujol. Després l'habitaren els Riera, que tenien cavalls, amb les quadres al pati, les quals encara podem veure, i davant, a l'altre cantó del carrer, el picador (GARCIA-PEY, 1990). Eren de can Puig del Rieral, a Santa Eulàlia, on tenien la casa de can Puig.

CUSPINERA I FONT, Lluís et al. (2001) Pla especial de protecció del Patrimoni Històric-Arquitectònic de Granollers. Granollers. Document administratiu. GARCIA-PEY, Enric (1990) Recull onomàstic de Granollers: Motius, topònims, nomenclatura, Estudis de Granollers i del Vallès Oriental, Núm. 3, Granollers, Ajuntament de Granollers. GARRELL I ALSINA, Amador (1960) Granollers, vila oberta, Granollers, Gràfiques Garrell.