Torre del Sim Els Prats de Rei

Anoia
Ravalet, 33
A l'extrem nord del nucli urbà de la vila, al peu de l'antic camí cap a Cardona.
608

Coordenades:

41.70642
1.54258
378745
4618207
08170-152
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Neoclàssic
Eclecticisme
XX
'Sim'
Bo
Inexistent
Restringit
Residencial
Privada
8884703CG7188S0001TU
Jordina Sales Carbonell

La coneguda com Torre del Sim és una casa urbana de dimensions mitjanes, de planta quadrangular amb un petit annex al seu costat oest i amb teulada a quatre vessants. Té planta baixa i dos pisos. La façana principal presenta tres eixos verticals: el central amb planta baixa i primer pis, acabat amb un petit terrat, té una gran tribuna amb una barana de pedra i elements de ferro consistents en formes vegetals arrodonides esquemàtiques; mentre que els dos eixos laterals de l'edifici disposen d'un segon pis de tal manera que semblen dues torres flanquejant el cos central, tot plegat amb una gran simetria. Els balcons i baranes que rodegen l'edifici estan conformats per balustrades. Les façanes es presenten arrebossades, però allà on aquest arrebossat s'ha perdut és possible veure una obra mixta a base de pedres de diferents dimensions i totxanes, tot plegat repartit amb filades irregulars.
Es tracta d'una casa d'estil colonial d'inicis del segle XX, coneguda popularment com una 'casa d'indianos', que tot i presentar una gran sobrietat conté també alguns elements estilístics propis d'aquests tipus de cases colonials, com ara els detalls de regust neoclàssic (les balustrades), i els que recorden al neogòtic (formes vegetals arrodonides de les baranes del balcó central de la façana principal).

Actualment aquesta casa també es coneix amb el nom de cal Pastor, perquè la van adquirir els propietaris de la casa homònima ubicada al carrer del Ravalet, just al costat de la Torre del Sim.

Aquesta casa, curiosament no pren el nom a partir del seu propietari o família, sinó a partir del renom del paleta, un tal Sim, que la va construir a inicis del segle XX.
Les 'cases d'indianos' o 'd'indians', fetes construir per personatges que tornaven a casa després d'haver fet fortuna econòmica a les colònies espanyoles d'Amèrica, van constituir uns exponents arquitectònics de certa ostentació típics de la segona meitat del segle XIX i primer terç del XX en moltes viles de Catalunya.