Cal Llobet Nou Els Prats de Rei

Anoia
Carretera Jorba-Ponts, km 42
A les afores de la vila de Prats, al seu sector sud.
602

Coordenades:

41.70415
1.5394
378476
4617960
08170-151
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Eclecticisme
XX
Bo
Inexistent
Restringit
Altres
Privada
8482505CG7188S0001FU
Jordina Sales Carbonell

La casa de cal Llobet Nou s'ubica al sud-oest de les afores de la vila dels Prats de Rei, al peu de la carretera C-1412a. Es tracta d'un edifici senyorial dins una finca tancada amb un mur, construït a la primera meitat del segle XX, de planta quadrangular i amb coberta a quatre aigües. Disposa de planta baixa i dos pisos, i té una edificació auxiliar annexa rectangular de planta baixa adossada al seu costat nord. El parament de l'edifici és a base de blocs mig escairats de pedres de varies mides, amb peces de mòdul més gros i més ben tallades a les cantoneres. La façana principal té un porxo de sis arcs a la planta baixa. Al primer pis s'hi han obert balcons amb la llosa de pedra monolítica, mentre que al segon pis s'hi obren finestres consistents en filades de petits arcs; totes les obertures estan emmarcades amb fileres de totxos i les baranes i reixes són de ferro colat. Els ràfecs de l'edifici són fets amb peces ceràmiques i construeixen un interessant joc de geometries i volums.

Construït a la primera meitat del segle XX, des de l'any 1986 l'edifici acull una residència per a discapacitats intel·lectuals regentada per la associació APINAS, i més recentment aquesta activitat ha comportat l'afegit d'un edifici de nova construcció dins el perímetre de la finca. Abans d'aquesta reconversió en centre assistencial, la casa havia estat propietat de la família Elizalde, emparentada amb la família Llobet que dona nom a aquesta casa i que apareix documentada a els Prats de Rei des de l'Edat Mitjana com una de les famílies més notables de la vila.