Torre de l'aigua Ripollet

Vallès Occidental
Nucli urbà de Ripollet (08291)
Carrer General Prim, 6

Coordenades:

41.49824
2.15363
429357
4594415
08180-155
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
XIX
Regular
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
Ref.Cad:104DF2994E
J Douet

Cos quadrangular construït sobre la teulada d'un edifici de planta baixa i primer pis utilitzat com a vivenda. Tot el conjunt de vivenda i torre de l'aigua resten incloses dins d'una finca protegida per una tanca exterior (fitxa 88), la porta de la qual, mostra decoració en maó similar a la torre. La torre pròpiament dita és un cos construït en maó prim, que conserva encara actualment restes de l'arrebossat i la pintura blanca original. Les cantonades es troben reforçades per fileres de maons que sobresurten lleugerament del mur. El cobriment del cos es realitza amb una ala circular que sobresurt amb un ampli voladís, sobre el qual recau una barana metàl·lica reforçada pels pilars quadrangulars de maó, que resulten de la prolongació de les cantonades de l'edifici, i que dóna lloc a una terrassa-mirador. Com a element decoratiu, cal fer esment d'algunes fileres de maons afegides sota el voladís de la coberta, a l'estil de permòdols. La Torre compta amb una gran obertura formada per una porta oberta a la façana Est, protegida per porticó de fusta. Sobre aquest porticó, s'obre una finestra quandrangular sense cap protecció exterior.

Tot i no tenir dades exactes sobre aquest element constructiu, a nivell general, les torres de l'aigua són una tipologia constructiva molt comuna a tot el Vallès Occidental, aixecades per tal de solucionar els problemes de subministrament d'aigua que el creixement demogràfic de la segona dècada del segle XX havia propiciat. L'objectiu era acumular l'aigua extreta dels pous del riu Ripoll. A nivell general uns equips de bombes acostumaven a pujar l'aigua dels pous del riu des del nivell del riu a pla d'entrada fins dalt. La seva capacitat aproximada pot ser estimada en uns 500 m³. Com bona part d'aquestes torres devia deixar de funcionar entorn al 1965, a mida que s'instal·lava la xarxa de canalització d'aigua potable.

MOGAS SALVADÓ, M (2008) Històries de Ripollet. Edició Commemorativa.