Tomba visigoda II Granollers

Vallès Oriental
Carrer de Sant Jaume, 89, 08400-GRANOLLERS
A la zona d'eixampla de Granollers

Coordenades:

41.60435
2.28578
440485
4606095
08096-409
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Antic
Romà
Medieval
Visigot
Dolent
Jaciment tapat
Inexistent
PEPHA nou, Zona Arqueològica
Sense accés
Residencial
Privada
Diversos
ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo

En motiu de les obres de construcció d'un nou edifici, aparegueren quatre tombes classificades per J. Estrada com visigodes. Els difunts havien estat dipositats en fosses simples, de les quals dues conservaven de forma parcial la coberta feta de rierencs allargats (entre 40 i 45 cm de llarg). Les sepultures pertanyien a individus adults, presentaven l'esquelet en posició decúpit supí i amb el crani orientat a ponent. El conjunt de materials recuperats van ser (Estrada, 1993: 97): - Tomba núm. 1: hi va aparèixer un punyal de ferro, una sivella rectangular de bronze i uns ferrets, "força trencats, que devien constituir l'embocadura metàl·lica de la beina per sostenir el punyal penjat a la cintura". - Tomba núm. 2: es va recuperar un ganivet de ferro, una sivella ovalada de bronze amb agulla escutiforme i amb la decoració estriada a la superfície vista..- Tomba núm. 3: sense restes.- Tomba núm. 4: va documentar-se una diadema metàl·lica, de bronze. Segons Coll i Roig (1998:6) les dues sivelles tenen nombrosos paral·lels dins l'àmbit de l'orfebreria d'època visigòtica, que les permet datar entre els anys 525 i 580. Així mateix, la sivella de ferro i els dos ganivets són objectes d'ús personal i domèstic ben documentats durant aquest mateix període i disposen de nombrosos paral·lels.(VILA, 2001).

Fotografia de Lluís Vila i Bonamusa. Proposta de protecció al nou PEPHA Zona Arqueològica.

Documentat per J. Estrada el 1970 (VILA, 2001).

COLL, Joan M.; ROIG, Jordi (1998): " L'antiguitat tardana al Vallès Oriental: algunes consideracions. Lauro, Revista del Museu de Granollers, 14. ESTRADA GARRIGA, Josep (1970): " Sepultures visigòtiques a Granollers" Vallès, núm. 1698, 17 d'octubre de 1970, Granollers. JÁRREGA DOMÍNGUEZ, R. (1995): " Aproximació a l'estudi de l'antiguitat tardana al Vallès Oriental" Limes, núm. 4-5, Cerdanyola del Vallès. VILA BONAMUSA, Lluís (2001) ) Pla especial de protecció del Patrimoni Històric-Arquitectònic de Granollers. Patrimoni aqueològic. Granollers. Document administratiu.