Can Bassa Granollers

Vallès Oriental
Camí de can Bassa s/n (Palou), 08400-GRANOLLERS
A la plana agrícola de Palou, al migdia del camí del mateix nom, entre el Camí Ral i la Riera

Coordenades:

41.59089
2.28054
440036
4604605
08096-410
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Antic
Romà
Medieval
Modern
Dolent
Jaciment tapat
Inexistent
PEPHA nou, Zona Arqueològica
Sense accés
Productiu
Privada
Ref. cad.: 017A00004
ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo

A l'edifici de les corts, que es troba al sud-est de la masia, van aparèixer diverses tombes a l'obrir un forat gran, destinat a dipositar la mesquita. El nombre de tombes es desconeix amb exactitud (dues o tres), van aparèixer associades a gerres d'ofrena que no van poder ser recuperades a causa del mal estat de conservació. J. Estrada en detalla una de les tombes i la descriu de la següent manera: "... l'esquelet era força sencer i al costat del cap hi sortí una gerreta, de parets primes..." (1993: 91). Fins l'any 1898 la zona on aparegueren les tombes estava ocupada per la capella de Santa Maria del Lledó. La proximitat d'aquesta capella podria induir a pensar que les tombes correspondrien a l'època medieval o posterior. No obstant, el ritual d'enterrament permet atribuir-les a l'època romana. Un altre aspecte destacable d'aquesta casa és la localització, es troba a uns 200 m del camí ral, prop del riu, voltada de terres molt aptes pel conreu (VILA, 2001). La capella de la mare de Deu del Lledó es troba sota la paret d'un porxo, que es troba a uns 50 metres al S. Poc després de la Guerra Civil feren uns sots i aparegueren dos o tres enterraments. Hi havia un esquelet, al costat del cap del qual hi havia una gerreta de parets primes que se'ls va desfer a les mans. Els ossos foren portats al cementiri de Palou. Aparegueren al lloc que representava la paret externa de la capella a un i altre costat d'un contrafort. La capella fou arrasada l'any 1898. Les parets no tenien fonaments i s'aguantaven mitjançant contraforts, dels quals encara es veia algun rastre, així com d'algun pany de paret. Es deia que al davant de la casa hi havia uns fonaments i, fins i tot, com un empedrat de pedra i morter (ESTRADA, 1993). Aquesta darrera afirmació també la va fer el propietari de la casa el més de desembre de 2001, el qual va indicar que feia pocs dies havia trobat, fent una rasa amb el tractor que al davant de la casa hi havia com una rasa amb protecció de pedra a ambdós cantons.

Fotografia de Lluís Vila i Bonamusa. Proposta de protecció al nou PEPHA Zona Arqueològica.

Troballa efectuada pels propietaris al voltant de l'any 1940. Documentat per J. Estrada el 24 de febrer de 1957. A l'actualitat no s'observen restes de la capella, tal com va poder constar J. Estrada l'any 1957 (VILA, 2001).

ESTRADA i GARRIGA, Josep (1993) : Granollers a l'antiguitat. Granollers; Tarafa, Editora de Publica-ciones, S.L. Revista. VILA BONAMUSA, Lluís (2001) ) Pla especial de protecció del Patrimoni Històric-Arquitectònic de Granollers. Patrimoni aqueològic. Granollers. Document administratiu.