Tomba I de Sant Pere de Valldeneu Sant Martí de Centelles

Osona
Antiga parròquia de Sant Pere de Valldeneu
Davant de l'església de Sant Pere de Valldeneu

Coordenades:

41.7484
2.24673
437371
4622116
08224-16
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Medieval
Gòtic
Modern
s. XV-XVI
Bo
La part de la coberta ha estat restaurada en època contemporània.
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
Bisbat de Vic. Plaça de la Catedral, n. 1. 08500 Vic.
Anna M. Gómez Bach

Sepultura comunitària formada per una construcció rectangular, les dimensions de la qual oscil·len entre els 50 cm d'amplada i 1'50 m d'alçada. La teulada és de factura senzilla, utilitzant l'ús de teules planes i l'arrebossat. L'element més significatiu l'aporta la doble làpida sepulcral que segella la tomba i que presenta una sèrie de gravats a la seva cara externa. Els motius gravats estan en força mal estat de conservació però a la llosa superior es pot apreciar un castell, insígnia de la família Castellar i un escrit en lletres gòtiques organitzat en tres bandes i totalment il·legible. Mentre que a la llosa inferior els motius gravats estan en més mal estat de conservació però també es pot apreciar la silueta d'un castell i una roseta decorada.

Conjunt de tombes gòtiques que tradicionalment s'han datat entre els segles XV i XVI i que es troben situades a l'entrada, a mà dreta, de l'església de Sant Pere de Valldeneu.

Les funcions religioses de la parròquia de Sant Pere de Valldeneu es documenten, en aquest cas, amb la construcció i utilització de dues sepultures datades dels segles XV i XVI pertanyents a la família Castellar i com ho indica un pilar de pedra amb el nom d'aquesta família gravat al peu de les estructures. La cronologia ens l'acosta la procedència de la pedra utilitzada com a tapa i els gravats inscrits en la mateixa. Es tracta d'una reutilització de una llinda gravada del mas Castellar. Com a paral·lel més clar tenim que a l'interior del mateix mas s'hi troba una llinda homònima datada del s. XVI i que presenta el mateix motiu: un castell gravat que dóna nom a la família. Tot i que es desconeix el moment exacte en que aquestes sepultures foren traslladades a l'església parroquial de Sant Pere, si que podem afirmar que ens trobem davant d'una reestructuració eclesiàstica on es promociona la cohesió social de les diverses masies rurals per a potenciar el paper aglutinador de l'església en època moderna.

PLADEVALL, Antoni. (1992). Orígens i formació del terme municipal de Sant Martí. Ajuntament de Sant Martí de Centelles.
SOLANS, Antoni. (1992). Notes i comentaris sobre Sant Martí de Centelles. Ajuntament de Sant Martí de Centelles.