Teuleria del Crespí Oristà

Osona
Sector sud-oest del terme municipal
A 4550 metres per pista forestal de la carretera B-431, punt quilomètric 63'300

Coordenades:

41.91112
2.0445
420757
4640349
08151-259
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Contemporani
Dolent
Estructura en estat de ruïna.
Inexistent
Sí, IPIC. 24.113.123
Fàcil
Sense ús
Privada
Ref. cad.: 009A00022
Jordi Compte i Marta Homs

La teuleria del Crespi es troba situada a 450 metres al sud de la masia del Crespi, a tocar de la Riera Gavarresa en el punt on es creuen dos camins, un que va en direcció sud i l'altre que es desvia cap a l'est. Es tracta d'una teuleria en estat de ruïna de planta quadrada de 3,45 x 3,45 metres a l'interior, construïda amb gruixuts murs de pedra i una alçada conservada d'uns 3,20 metres. La banda sud presenta un gran esvoranc i interiorment es poden observar dues boques del forn que conduïen a la zona de combustió. Exteriorment aquestes boques no es poden veure a causa de la runa i l'acumulació de terra i vegetació.

Fa més de 100 anys que no funciona.
La tercera imatge s'ha extret de l'Inventari de Patrimoni Industrial de Catalunya.

Antigament, cada masia amb una certa entitat comptava amb un forn d'obra o teuleria dins les seves terres. La funció dels forns d'obra era coure maons i teules principalment, que servien per arranjar o ampliar les edificacions ja existents, o bé per a fer-ne de noves. Les teuleries es composaven bàsicament de dues zones, a la part inferior hi havia la cambra de combustió, en la qual s'hi col·locava el combustible, i a la part superior hi ha la cambra de cocció on es col·locaven les peces a coure. Les dues cambres es comunicaven a través d'uns forats que permetien el pas de l'escalfor.

MESTRE, Pere (1998). Inventari del Patrimoni Industrial de Catalunya. Oristà. Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya.