Teuleria de Vallgatina Oristà

Osona
Sector nord-oest del terme municipal
A 3100 metres per pista forestal de la carretera B-431, punt quilomètric 68'300

Coordenades:

41.96995
2.00167
417281
4646922
08151-190
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Contemporani
Regular
Conserva una part de l'estructura de la teuleria.
Inexistent
Sí, IPIC. 24.113.087
Fàcil
Sense ús
Privada
Ref. cad.: 019A00003
Jordi Compte i Marta Homs

La teuleria de Vallgatina es troba situada a uns 40 metres al nord-est de la masia, al costat d'uns coberts d'obra. La teuleria conserva, a la banda sud, una boca que donava accés al a zona de combustió formada per una arcada d'arc de mig punt coronada amb maons a plec de llibre així com també el mur d'uns 1,30 metres construït amb maçoneria de pedra. La teuleria tenia a sobre la zona de cocció i estava coberta; a la banda nord hi havia l'obrador, la zona on s'assecaven les peces i també una bassa, estructures que actualment ja no es conserven.

A la masia tenen una llibreta on hi consten els tractes que hi havia amb els teulers, el preu de les peces, etc.
La tercera imatge s'ha extret de l'Inventari de Patrimoni Industrial de Catalunya.

La teuleria de Vallgatina va deixar de funcionar l'any 1945 i es va desmuntar als anys 50 del segle XX. Antigament, cada masia amb una certa entitat comptava amb un forn d'obra o teuleria dins les seves terres. La funció dels forns d'obra era coure maons i teules principalment, que servien per arranjar o ampliar les edificacions ja existents, o bé per a fer-ne de noves. Les teuleries es composaven bàsicament de dues zones, a la part inferior hi ha la cambra de combustió, en la qual s'hi col·locava el combustible (llenya), i a la part superior hi ha la cambra de cocció on es col·locaven les peces a coure. Les dues cambres es comunicaven a través d'uns forats que permetien el pas de l'escalfor.

MESTRE, Pere (1998). Inventari del Patrimoni Industrial de Catalunya. Oristà. Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya.