Tanca de còdols Sant Hipòlit de Voltregà

Osona
Passatge Parés, 27
A l'extrem de migdia del nucli antic, formant cantonada amb el carrer de Domènec Serrabou
522m

Coordenades:

42.01497
2.23692
436818
4651720
08215-131
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Contemporani
Popular
XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Estructural
Privada
Ref. Cad.: 6920519DG3562S
Adriana Geladó Prat

Mur de contenció situat a la cantonada formada pel passatge Parés i el carrer de Domènec Serrabou, i que delimita el jardí de la finca a la que serveix. Presenta una longitud d'uns 34 metres, amb una alçada variable que ha anat canviant al llarg del temps en funció del nivell de circulació dels carrers. Està format per una paret de paredat bastida amb còdols de la zona, disposats de manera regular i amb les juntes amples de morter refós. Es troba capçat amb unes lloses de pedra planes. Damunt del mur s'aixeca la tanca vegetal retallada del jardí actual.

Tot i que es desconeix la data exacta de construcció d'aquesta estructura, l'edifici al que pertany fou construït envers l'any 1965 (data del permís d'obres). Cal especificar que les fonts orals consultades ja indicaven que l'estructura era anterior a la construcció de la casa. Alhora, el carrer de Domènec Serrabou, popularment conegut com a carrer de l'Embut, fou inaugurat l'any 1958. Per tant, és molt probable que la tanca hagués estat construïda en una data posterior a aquesta.
Segons la documentació gràfica consultada, la part més transformada de l'estructura ha estat el tram orientat al passatge Parés (portes d'accés).

SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS (2019). "Catàleg de béns a protegir". Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Sant Hipòlit de Voltregà. Document per a l'aprovació definitiva, setembre 2019. Codi identificador: 30.09.EA.