Tallers d'"Albiral Display Solutions" Sant Hipòlit de Voltregà

Osona
Carrer de Nostra Senyora de Fàtima, 25-31
Formant cantonada amb el carrer de Sant Agustí i el carrer del Ter
514m

Coordenades:

42.01578
2.24263
437292
4651806
08215-100
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XX
1961
Bo
Inexistent
Fàcil
Productiu
Privada
Ref. Cad.: 7420810DG3572S
Adriana Geladó Prat

Edifici industrial que ocupa tota l'amplada de l'illa que formen els carrers del Ter, Nostra Senyora de Fàtima i el carrer de Sant Agustí. Consta de quatre mòduls rectangulars, tres d'ells idèntics destinats a la producció i un de principal situat a l'extrem sud i destinat a oficines. Aquest volum presenta una coberta de teula àrab de tres vessants, està distribuït en planta baixa i pis i amb la façana principal orientada a migdia. Presenta obertures rectangulars de grans dimensions, amb els emmarcaments arrebossats i pintats amb el mateix revestiment que cobreix la resta del parament. La façana principal compta amb dos portals d'accés, el central pels vehicles i el lateral per les persones. Les finestres de la planta baixa compten amb un especejament de vidre en forma de gelosia que permet l'accés de llum a l'interior de la nau. Del pis superior destaquen les finestres situades a la banda de llevant del parament, protegides amb lamel·les metàl·liques de color blanc. La façana de llevant repeteix el mateix tipus d'obertures al pis superior, tot i que a la planta baixa hi ha una gran porta de càrrega i descàrrega i una successió de petites finestres rectangulars de perfil estret.
Els altres tres mòduls, que conformen la nau de l'antiga metal·lúrgica Bemvig, estan organitzats en un sol nivell i es caracteritzen per una coberta de dos vessants de teula àrab, amb el carener perpendicular a la façana de llevant, trencada per la presència d'un gran lluernari central disposat a tot el perímetre de la construcció, i resolt amb teulada de dues aigües també. Les façanes es resolen amb grans finestrals rectangulars que ocupen tota l'amplada de cada volum, amb un especejament de vidre en forma de gelosia. El mòdul de l'extrem nord es diferencia per la presència d'un portal de grans dimensions a la seva façana nord.
La construcció presenta els paraments arrebossats i pintats de color gris, amb un sòcol arrebossat aplacat.

Altres noms relacionats amb l'edifici: antiga metal·lúrgica Bemvig.

L'antiga metal·lúrgica Bemvig va ser fundada (i ampliada un any més tard) l'any 1961 amb l'objectiu de fabricar i comercialitzar instal·lacions ramaderes i maquinària agrícola. Uns anys després, l'empresa marxa del municipi per la falta de terrenys, traslladant-se a les Masies de Voltregà. Segons la documentació custodiada a l'arxiu municipal, l'any 1967, l'empresa va presentar un projecte per construir 24 habitatges per als seus treballadors, al capdavall de la zona de "l'Arrabal Moreta", actual Avinguda Gaudí (AMSHV c. 605).
L'any 1994, els locals van ser adquirits per l'empresa Albiral Display Solutions que es dedicaven al disseny, fabricació i distribució de monitors professionals. Actualment, l'activitat a l'empresa continua en actiu.
A l'entorn de l'any 2011, les naus foren pintades.

SERRALLONGA, J.; CROSAS, C.; CASAS, P.; SERRA, L. (2014). Sant Hipòlit de Voltregà, l'empenta d'un poble. Vic: Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Eumo Editorial, Museu del Ter, p. 66, 69.
SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS (2019). "Catàleg de béns a protegir". Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Sant Hipòlit de Voltregà. Document per a l'aprovació definitiva, setembre 2019. Codi identificador: 20.09.EA.