L'Ateneu Sant Hipòlit de Voltregà

Osona
Carrer del Bisbe Morgades, 1
Formant cantonada amb el passatge Parés i el carrer del Batlle Serrallonga
526m

Coordenades:

42.01587
2.23873
436969
4651819
08215-101
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XX
1991
Bo
Inexistent
Fàcil
Científic
Pública
Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà
Adriana Geladó Prat

Edifici cantoner de planta més o menys rectangular. Presenta una coberta de teula aràb de tres vessants, amb el carener perpendicular a la façana principal (orientada al passatge Parés) i un ràfec de formigó sostingut amb mènsules de fusta i disposat a tot el perímetre de la construcció. Està distribuït en planta baixa i pis, amb la presència d'una planta semisoterrada a l'extrem nord-est de la construcció, aprofitant el desnivell existent entre el passatge Parés i el carrer del Batlle Serrallonga. La façana principal compta amb dos portals d'accés rectangulars de grans dimensions, protegits per una marquesina metàl·lica de perfil semicircular, sostinguda mitjançant dos tirants de ferro collats a la part inferior del ràfec. Al pis hi ha un gran finestral que presenta la mateixa amplada que els portals inferiors. Està format per dos vidres fixes d'obertura rectangular als extrems i una part central d'arc rebaixat també vidriada, i separada dels laterals mitjançant dues columnetes vermelles metàl·liques. Tota l'obertura està rematada amb una llinda de formigó amb la clau ressaltada amb formes geomètriques. Les façanes laterals es caracteritzen per la presencia d'obertures majoritàriament rectangulars, exceptuant els finestrals de la banda de ponent, d'obertura semicircular i separats amb pilars de maons al pis. A la planta baixa destaquen dues obertures romboïdals, que es repeteixen a mode de forats de ventilació de la planta semisoterrada.
La construcció està bastida amb maó ceràmic vist, amb una sèrie de franges horitzontals de formigó situades a la divisòria entre la planta baixa i el pis. Aquest mateix recurs s'utilitza per bastir el sòcol també, disposat només a les façanes laterals i a la placeta davantera del passatge Parés.

L'any 1895, la "Societat Coral Voltreganense" decideix donar el nom d'Ateneu al seu estatge social situat al carrer del Bisbe Morgades, 1 i 3. El local va ser adquirit per aquesta societat a mossèn Joan Guiu i a Miquel Amils, que n'era el seu propietari. L'any 1910 es va instal·lar en aquest local el "Casino Obrero Democrático Liberal", amb la intenció d'impartir doctrines democràtiques, ensenyament gratuït i un espai recreatiu on es poguessin fer funcions teatrals, cant, ball i cafè. Durant el període republicà va adoptar el nom d'"Ateneu Obrer Cultural". Aquesta entitat es va fusionar amb la Cooperativa "l'Esperança", d'on sorgí la "Unió de Cooperadors de Voltregà", entitat que l'any 1938 comptava amb 240 socis. Es realitzaven més de cinquanta funcions anuals, amb sessions cinematogràfiques i uns balls que atreien a bona part de la població. Durant el període bèl·lic de la guerra Civil, l'Ateneu fou utilitzat com a centre d'acolliment de refugiats i menjador. Amb el franquisme va començar la davallada del cooperativisme i la pèrdua d'associacions i locals d'aquestes característiques.
Pel que fa als edificis de l'Ateneu, l'Ajuntament de Sant Hipòlit se'n convertí en dipositari i l'any 1943 es van destinar a escoles nacionals (l'any 1936 havia estat objecte d'una important reforma). El 1967 es va demanar al Ministeri d'Hisenda que els edificis fossin cedits a l'ajuntament, però el jutjat de Vic no en va reconèixer la propietat fins al 1985. Durant aquest temps s'hi instal·là la biblioteca popular "Marquès de Remisa". Un cop feta la cessió dels socis al consistori, el nou edifici de l'Ateneu fou inaugurat pel mes d'octubre de l'any 1991. L'edifici, amb el nom de Casal de Cultura i Joventut Ateneu, és la seu de l'escola de música, de l'emissora de Ràdio Voltregà i de l'espai jove el Ganxo.

ANGLADA I ARBOIX, Emília (2008). Noms propis del Voltreganès. Vic: Eumo Editorial, Centre d'Estudis del Voltreganès, p. 30, 48, 50, 56, 87, 89, 101.
"Entrevista a Joan Serra. Secretari de l'actual Junta de la Cooperativa l'Esperança". <<0,97 km2>>. La revista de Sant Hipòlit de Voltregà. Nº 0, juny 1988, p. 9-11.
"Propera inauguració de l'Ateneu". <<0,97 km2>>. La revista de Sant Hipòlit de Voltregà. Any IV, nº 38, juny 1991, p. 7-8.
SERRALLONGA, J.; CROSAS, C.; CASAS, P.; SERRA, L. (2014). Sant Hipòlit de Voltregà, l'empenta d'un poble. Vic: Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Eumo Editorial, Museu del Ter, p. 31, 34, 71, 149.
SERRALLONGA URQUIDI, Joan. (1991). "L'Ateneu", en el record. Sant Hipòlit de Voltregà: Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà.
SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS (2019). "Catàleg de béns a protegir". Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Sant Hipòlit de Voltregà. Document per a l'aprovació definitiva, setembre 2019. Codi identificador: 20.10.EA.
<<0,97 km2>>. La revista de Sant Hipòlit de Voltregà. Nº 15, juny 1989, p. 12.