Solella de les Valls Tavèrnoles

  Osona
  Extrem sud del terme municipal.
  Al nord de la carretera N-141d, aproximadament al quilòmetre 8.
  650 m

  Coordenades:

  41.93813
  2.34399
  445618
  4643115
  08275 - 135
  Patrimoni natural
  Zona d'interès
  Bo
  Legal
  • Xarxa natura 2000
  • Natura 2000
  • Àrea especial de conservació
  PEIN. Decret 328/92.
  Fàcil
  Altres
  Privada
  Diversos propietaris
  Virgínia Cepero González

  La Solella de les Valls es troba a l'extrem sud del terme municipal de Tavèrnoles, a tramuntana del torrent de Tavèrnoles, i al límit amb el municipi de Folgueroles. És un indret d'alt interès ecològic i paisatgístic que destaca, geològicament, per les seves parets verticals formades per diferents estrats calcaris, on hi creixen espècies vegetals rupícoles. El seu interès rau en la seva configuració paisatgística i el fet de ser un punt panoràmic i d'itineraris de passejada.

  Catàleg de béns a protegir POUM 2014, nº 6 (patrimoni natural). BCIL.

  COLOMER-RIFÀ S. L (2014). Catàleg de béns a protegir. POUM. Tavèrnoles: Ajuntament de Tavèrnoles. DIPUTACIÓ DE BARCELONA (2003). Pla Especial de Protecció i Millora de l'Espai Natural de les Guilleries-Savassona. Àrea d'Espais Naturals, Serveis d'Acció Territorial.