Solella de les Valls Tavèrnoles

Osona
Extrem sud del terme municipal.
Al nord de la carretera N-141d, aproximadament al quilòmetre 8.
650 m

Coordenades:

41.93813
2.34399
445618
4643115
08275-135
Patrimoni natural
Zona d'interès
Bo
Legal
  • Xarxa natura 2000
  • Natura 2000
  • Àrea especial de conservació
PEIN. Decret 328/92.
Fàcil
Altres
Privada
Diversos propietaris
Virgínia Cepero González

La Solella de les Valls es troba a l'extrem sud del terme municipal de Tavèrnoles, a tramuntana del torrent de Tavèrnoles, i al límit amb el municipi de Folgueroles. És un indret d'alt interès ecològic i paisatgístic que destaca, geològicament, per les seves parets verticals formades per diferents estrats calcaris, on hi creixen espècies vegetals rupícoles. El seu interès rau en la seva configuració paisatgística i el fet de ser un punt panoràmic i d'itineraris de passejada.

Catàleg de béns a protegir POUM 2014, nº 6 (patrimoni natural). BCIL.

COLOMER-RIFÀ S. L (2014). Catàleg de béns a protegir. POUM. Tavèrnoles: Ajuntament de Tavèrnoles. DIPUTACIÓ DE BARCELONA (2003). Pla Especial de Protecció i Millora de l'Espai Natural de les Guilleries-Savassona. Àrea d'Espais Naturals, Serveis d'Acció Territorial.