Serratosa Les Masies de Voltregà

Osona
Mas Serratosa, Quintanes. 08509 Les Masies de Voltregà.
Carretera Sant Boi de Lluçanès BV-4608, Km 15-16

Coordenades:

42.02097
2.21742
435210
4652401
08117-35
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Contemporani
Popular
XVI-XX
Regular
estat deficient de les estructures portants
Legal
Annex II de la Revisió de les NNSS (15-11-2000)
sí, IPA
Fàcil
Sense ús
Privada
Ref. cad.: 005A00022
Natalia Salazar -ArqueoCat SL-

Masia de planta en "L" amb coberta a tres vessants de teula aràbiga amb el carener paral·lel a la façana. Els murs són de tàpia i pedra de riu arrebossats. Les obertures i les cantoneres són de pedra aristada. Damunt el portal hi ha un escut amb una serra. L'habitatge té tres plantes: baixa, pis i golfes. Destaquen la galeria coberta al sud, de dos pisos i formada per arcs rebaixats, i la pallissa annexada per l'oest, tot ell de tàpia i amb un gran arc de mig punt amb llinda adovellada.

Els propietaris conserven documentació antiga.

Antic mas que es troba registrat en els fogatges de 1553. Consta Andreu Serratosa, habitant del mas que porta el mateix nom. El mas Serratosa apareix citat a documents del segle XIV, on consta com a part de la domus de Todonyà.

TORRENTS, C. (1982): "Serratosa", Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya: Les Masies de Voltregà. [Consulta: 1 març 2006]. SERRA, Assumpta (2001). Memòria de la campanya d'excavacions a la "domus" de Todonyà (Masies de Voltregà, Osona), campanya de 2001. Inèdita, pp. 11-12.