Roure de Roviretes Tavèrnoles

Osona
Roviretes
A pocs metres a tramuntana de la masia de Roviretes, a tocar del camí.
699 m

Coordenades:

41.95585
2.36005
446964
4645072
08275 - 94
Patrimoni natural
Espècimen botànic
Bo
Legal
Catàleg de béns a protegir POUM 2014, nº 8 (patrimoni natural). BCIL.
Fàcil
Altres
Privada
08275A007000440000OW
Virgínia Cepero González

El roure de Roviretes es troba situat a pocs metres a tramuntana de la masia de Roviretes, a tocar del camí.
Es tracta d'un exemplar de roure martinenc (Quercus humilis) que destaca per la seva alçada i la seva capçada, tot i que no assoleix unes mides monumentals.

Protecció: les classificacions derivades del Catàleg de Béns a Protegir del POUM són provisionals, fins a la seva aprovació definitiva l'any 2015.

COLOMER-RIFÀ S. L (2014). Catàleg de béns a protegir. POUM. Tavèrnoles: Ajuntament de Tavèrnoles.