Resclosa del Llobregat
El Papiol

  Baix Llobregat
  A la confluència dels cursos fluvials del riu Llobregat i la riera de Rubí
  Emplaçament
  A la confluència dels cursos d'aigua, a prop de la Casa de les Aigües
  26

  Coordenades:

  41.4351
  1.99587
  416108
  4587546
  Número de fitxa
  08158 - 119
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Obra civil
  Contemporani
  Segle
  XX
  Estat de conservació
  Regular
  en un estat de continua degradació per l'acció de les aigües del riu
  Protecció
  Inexistent
  Accés
  Difícil
  Sense ús
  Titularitat
  Pública
  Agència Catalana de l'Aigua, Carrer de Provença, 204, 08036 Barcelona
  Autor de la fitxa
  Juana Maria Huélamo Gabaldón

  Obra de formigó vist, feta transversalment en el curs del riu Llobregat, a prop de la desembocadura de la riera de les Arenes, amb l'objectiu d'elevar el nivell de l'aigua i derivar el corrent cap al Rec.

  La resclosa del Llobregat que acumula les aïgues fluvials ja dins del terme del Papiol, va promoure l'aprofitament intensiu de l'aigua a partir del Rec que aquí s'inicia.
  El 1188 es va construir l'anomenat Rec Vell, que partint del Papiol va servir per abastir diversos molins fariners de la banda esquerra del Llobregat, fet que donà origen a la vila de Molins de Rei. Aquest mateix any es construí un casal amb dotze molins a l'indret conegut actualment com a Molí Paperer. Per a la seva construcció es demanà al rei Alfons el Cast la quantitat de 200 sous i 50 maravedisos. El Rec Vell serà el proveïdor d'aigua al Canal de la Infanta. Una altra resclosa que captava les aigües del riu era situada prop de la Roca de Droc. Abans una de les preses situades en aquest punt anava esbiaixada fins al paratge dels Quatre Bagants.
  Arran de la construcció del Canal de la Infanta (1819), gràcies a dues rescloses ubicades al Papiol, es van convertir en regadiu diferents parcel·les del municipi. La unió de les aigües del Rec Nou i del Rec Vell permeté augmentar el cabal d'aigua canalitzada i intensificar el procés
  industrial i agrícola.
  El riu ha actuat al llarg de la història com a eix dinamitzador del territori circumdant.