Rectoria de Sant Cebrià Tiana

Maresme
Plaça de l'Església, 2

Coordenades:

41.48412
2.26806
438895
4592760
08282-47
Patrimoni immoble
Edifici
Neoclàssic
Eclecticisme
XX
Bo
Legal
BPU, Nivell C (núm CPAA 42) 17/07/2002
Fàcil
Religiós
Privada
8929501DF3982H
Àlvar Sáez Puig

Rectoria de l'església parroquial de Sant Cebrià. Edificació adossada. Estructura de murs de càrrega i embigats de fusta. Façana d'estil neoclàssic, simètrica, composta per tres cossos on el central queda, lleugerament, sobresortint dels laterals i s'enfatitiza pel portal emmarcat i el balcó de la planta pis. Les finestres de la planta segona dels tres cossos són geminades.

Situada en el punt estratègic de confluència de la plaça de l'Església amb el carrer Ferrer Vidal. És l'habitatge del rector.

Ajuntament de Tiana (2002). Catàleg del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental de Tiana. Vol. 1. Tiana.