Rec i aqüeducte del molí de La Farinera Rellinars

  Vallès Occidental
  La Farinera
  250

  Coordenades:

  41.62161
  1.8959
  408021
  4608354
  08179 - 323
  Patrimoni immoble
  Obra civil
  Contemporani
  Popular
  XIX-XX
  1896
  Bo
  Inexistent
  Difícil
  Productiu
  Privada
  001800500DG00H0001YK
  Jordi Montlló i Laura Bosch

  El rec del molí de La Farinera és un canal de rec que capta les aigües de la riera de Sanana en el seu pas per Vacarisses i ho fa també del torrent de l'Alzina en terme de Rellinars fins a trobar la bassa del molí. Ambdós corrents d'aigua són intermitents, de flux impetuós i l'erosió només s'activa en èpoques de pluja, raó per la qual els propietaris del molí varen decidir aprofitar l'aigua procedent dels dos cursos. La resclosa principal està situada a la riera de Sanana, de la qual en queda un muret obrat de pedra. D'aquí l'aigua es desvia per un rec excavat al terra, que volta el meandre de la riera fins a trobar el torrent de l'Alzina, fent un recorregut total de 300 metres de longitud. Travessa el llit de pedra a través d'una canal excavada a la mateixa roca, arran d'un graó natural que també recull part de l'aigua d'aquest torrent i la condueix cap a un repartidor fet de maó que se sustenta damunt d'una bauma reforçada amb un muret de maó que permet circular l'aigua en aquest tram, ja que la fondària en aquest indret és de gairebé deu metres. Des d'aquí el rec està excavat al mateix sòl, arran de marge. Té una amplada de 0,50 metres per una fondària màxima de 0,40 metres. El rec continua portant aigua per la part superior del torrent, que en aquest indret fa entre set i deu metres de fondària fins arribar a un aqüeducte construït per salvar el desnivell al seu pas del torrent de La Farinera, que baixa paral·lel al torrent de l'Alzina. L'aqüeducte està format per tres arcs de mig punt sustentats sobre pilars de pedra i maó. La canal per on circula l'aigua està totalment obrada amb maó. Aquest segon tram té una longitud de 142 metres. A partir d'aquí el rec baixa entre dos marges de conreu amb un total de gairebé 160 metres fins a entrar a la bassa del molí.

  La construcció de la resclosa, el rec, l'aqüeducte i la bassa són coetanis del molí, construït l'any 1896.
  El maó emprat en la construcció de l'aqüeducte i part del rec i repartidor que s'inicia en el vessant dret del torrent de l'Alzina on hi ha un salt d'entre vuit i deu metres d'alçada es van fabricar en el forn d'obra que hi havia a l'entrada de la Farinera. Segons expliquen els seus propietaris, estava molt malmès i es va enderrocar per a construir-hi la cort dels xais.