Rec Gran Martorelles

Vallès Oriental
Carretera de Montornès
Entre la carretera de Montornès i els horts del carrer del Molí, sota Carrencà

Coordenades:

41.52949
2.22978
435744
4597825
08115-18
Patrimoni immoble
Obra civil
Medieval
Popular
XIV
Dolent
Els pocs trams conservats es troben coberts de vegetació.
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
5880001DF3958S0001GI
Marta Lloret Blackburn

El rec gran de Martorelles començava en terme de Montornès del Vallès, prop de l'actual camp de futbol. Segons fonts orals, aquest primer tram era fet de maó sense lligar, mentre que la resta està excavat directament de terra. En terme de Martorelles passava per sota l'actual carretera de Montornès, prop del safareig de Can Fenosa, on hi havia el molí de Lloberons, al qual proveïa d'aigua. Des d'aquí el rec seguia paral·lel a l'actual carrer del Molí, fins al molí de Carrencà, que es trobava sota la masia. En aquest punt, entre la carretera i uns horts, es pot veure un dels únics trams que se'n conserva. Tenia una amplada considerable, al voltant del metre i mig. Des del molí el rec seguia fins al terme de Sant Fost, on proveïa d'aigua els horts.

També es coneix com a rec de Dalt o "la mina".

El rec gran va ser construït per proveir d'aigua el molí fariner de Lloberons i, més endavant, al de Carrencà. La primera notícia que tenim del molí és de finals del segle XIV, quan consta com a possessió de la Cartoixa de Montalegre de Tiana, qui també hauria fet construir el rec.

GARCIA-PEY, E. (1997). Recull toponomàstic de Martorelles (Vallès Oriental). Barcelona: Fundació Salvador Vives i Casajuana.