Rastell de la font de l'Amat
Folgueroles

  Osona
  Torrent de Folgueroles – Pont de l’Ariet
  Emplaçament
  A la banda de ponent del terme municipal, sota el camí que voreja el torrent, al pont de l’Ariet o del Gelabert
  500 m.s.n.m

  Coordenades:

  41.94786
  2.3069
  442552
  4644219
  Número de fitxa
  08083 - 92
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Element arquitectònic
  Modern
  Contemporani
  Popular
  Segle
  XVIII-XX
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Legal
  BPU
  BPU. Catàleg de béns a protegir del POUM de Folgueroles.
  Accés
  Fàcil
  Estructural
  Titularitat
  Privada
  Ref. Cad.: 08082A00400006
  Autoria de la fitxa
  Adriana Geladó Prat

  Estructura aïllada de planta semicircular, assentada damunt de la llera rocosa del torrent i formada per un amuntegament de pedres lligades en sec, col·locades a plec de llibre i disposades en dues filades regulars. La filada inferior presenta un blocs de pedra de majors dimensions que la superior. Compta amb un modern tub de desaigüe integrat a l’estructura, que evita que l’aigua passi pel damunt i malmeti el camí. La part superior està formada pel paviment de terra del propi camí. Sota del rastell, l’aigua del torrent forma un petit gorg de forma circular. Excavats a la roca del gorg s’observen diversos encaixos rectangulars que, probablement, havien format part d’una resclosa de majors dimensions.

  Els rastells del torrent de Folgueroles tenen la funció de retenir l’aigua per alimentar el cabal de les fonts, safareigs, basses..., o bé per regar els horts i les plantacions arbòries situades prop del torrent.

  NAVARRO ACEBES, Ferran (2021). Catàleg de béns a protegir. R18/07 Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Folgueroles. Consultat 24 octubre 2021, des de https://dtes.gencat.cat/rpucportal/ Núm. Identificació N.08.

  ROVIRÓ I ALEMANY, Xavier (2001). “Els rastells de Folgueroles”. Festa Major de Folgueroles 2001. Folgueroles: Ajuntament de Folgueroles.

  ROVIRÓ I ALEMANY, Xavier (2007). “Els rastells de Folgueroles”. La Falguera nº 27, p. 12.