Puig Sobirà
Sant Feliu Sasserra

  Bages
  Sector est del terme municipal
  Emplaçament
  A 150 metres de la carretera B-431, punt quilomètric 64'3

  Coordenades:

  41.95022
  2.01608
  418450
  4644717
  Número de fitxa
  08212 - 17
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Medieval
  Modern
  Contemporani
  Segle
  XVIII-XX
  Estat de conservació
  Bo
  Masia molt reformada, es conserven pocs elements originals.
  Protecció
  Inexistent
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  Ref. cad.: 006A00002
  Autoria de la fitxa
  Jordi Compte i Marta Homs

  Puig Sobirà es troba ubicada en un dels punts més elevats del terme municipal, en un petit turó al nord-oest del nucli de Sant Feliu Sasserra, sobre la carretera B-431.
  Es tracta d'una masia de grans dimensions formada per un volum central de planta rectangular composat per diversos cossos i volums adossats. El volum principal està format per planta baixa, primer pis i golfes i té la teulada a doble vessant amb aigües a les façanes laterals i amb el carener partit presentant una de les vessants a nivell inferior. Els murs de càrrega són de maçoneria de pedra, presenta carreus treballats a les cantonades, alguna de les quals ha quedat integrada al mur.
  La façana principal, orientada al sud, presenta una composició simètrica vertebrada a través d'una portalada d'arc de mig punt adovellat a la qual s'accedeix a través de cinc graons. Flanquejant la porta hi ha dues finestres, i una porta d'accés a nivell del terra a l'extrem esquerre emmarcada amb pedra. Al primer pis s'hi obren quatre finestres totes emmarcades amb pedra, la de l'esquerra amb la llinda datada l'any 1834. A les golfes i seguint la vertical de la porta principal hi ha una única finestra.
  La façana est presenta tres finestres a nivell de planta baixa emmarcades amb pedra bisellada picada de nou i quatre finestres emmarcades amb maó al primer pis.
  La façana nord presenta una única finestra emmarcada amb maó a nivell de golfes. La resta de la façana queda tapada fins a nivell de primer pis per un volum adossat de construcció recent que combina la pedra i el maó en la seva construcció.
  La façana oest presenta sis obertures emmarcades amb pedra disposades irregularment entre les que destaquen una espitllera i una finestra a nivell de planta baixa, dues finestres quadrades en galeria tancada i una finestra amb ampit de pedra original força desgastat.
  Envoltant la façana principal hi ha una lliça delimitada per un mur de pedra que té un accés principal a la part sud amb barbacana i una porta al costat, ambdues emmarcades amb pedra. La lliça queda tancada a l'est per un cobert de pedra i teulada de doble vessant amb grans obertures que antigament constituïen les corts i els estables i que actualment es troben rehabilitats com a sales de la casa.

  La masia de Puig Sobirà, també esmentada com Puig de Munt, es troba documentada des de la baixa Edat Mitjana, en un document del 22 de novembre de 1406 en que apareix Puig Sobirà a la llista de caps de casa súbdits del monestir de Lluçà fet en motiu de la proclamació d'un sagramental o salvaguarda reial. També surt reflectit en un capbreu del Priorat de Lluçà, al 1434, formant part de la batllia de Relat. A tall d'hipòtesi, sembla força probable que el Jaume de Puig, que apareix com a parroquià de Sant Feliu en una visita pastoral de 1331 fos de Puig Sobirà. També apareix en el fogatge de 1497.

  AADD, Sant Feliu Sasserra. Capital històrica del Lluçanès: dels orígens als nostres dies, Centre d'Estudis del Lluçanès i Centre d'Estudis del Bages, 2003
  IGLÉSIES, J, El fogatge de 1497. Estudi i transcripció, FSVC Dalmau, Barcelona, 1992
  PLADEVALL, A, Santa Maria de Lluçà. Antiga canònica agustiniana, 1997