Puig-altet Els Prats de Rei

Anoia
Camí de la Carena de l'Estrada
En una suau elevació rodejada per un primer anell de camps de conreu i un segon anell de bosc.
720

Coordenades:

41.69885
1.58022
381863
4617315
08170-67
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Medieval
Modern
Popular
XIV
1317
Regular
Inexistent
Fàcil
Productiu
Privada
08002A005000250000UH
Jordina Sales Carbonell

En una petita elevació rodejada de camps de conreu i bosc es localitza el mas de Puig-altet. El volum principal del conjunt és una masia de 296 metres quadrats de superfície, de planta pseudo-quadrangular i molt irregular, feta amb parament de blocs mitjans i petits de pedra ben escairada i coberta de teules a dues aigües amb caiguda a les façanes laterals. A la façana principal té una gran portalada adovellada amb arc de mig punt que en substitueix a una de més antiga ara tapiada i situada just al seu costat; la resta d'obertures són quadrangular i rectangulars i algunes d'elles estan emmarcades amb grans lloses monolítiques. A la façana nord-oest es conserven uns robustos contraforts de pedra que donen solidesa a l'edifici.
Disposa de varis volums auxiliars i coberts agrícoles que combinen diversos materials més antics com la pedra amb d'altres més moderns com ela totxana, la uralita i el ciment. Destaca un cos, fet també de blocs de pedra ben escairada, sustentat per una gran arcada de mig punt lleugerament rebaixada que connecta la casa principal amb un dels volums auxiliars. Aquest cos, que es pot datar als voltants del segle XVII afecta parcialment una finestra gòtica amb arcs conopials que es troba sobre la portalada d'accés de l'edifici principal. En el seu estat actual, el conjunt correspon a una construcció dels segles XV-XVII amb diverses reformes.

Durant molts anys, aquesta masia ha estat objecte de litigi per la seva pertanyença bé al terme d'Aguilar de Segarra (Bages), bé al de Prats de Rei, tot i que les últimes disposicions i resolucions la situen a Prats. Per això és possible trobar aquesta masia en catàlegs i publicacions d'Aguilar de Segarra, fet que crea certa confusió.Tant en els mapes de l'ICC com a les seves cerques per topònim, Puig-Altet apareix encara erròniament ubicada a Aguilar de Segarra. (Bages).

Els orígens constructius d'aquesta masia en el seu estat actual es remunten al segles XV-XVII i els seus orígens documentals es poden recular com a mínim fins l'any 1317, atès que apareix referenciada, a l''Antiquitates chartularum parochialis ecclesiae Beatae Mariae Pratorum Sigarrae'. Però ha sofert diverses reformes al llarg dels segles XIX i XX, i són especialment importants les realitzades als anys 70'-80' del segle XX. Actualment no està habitada tot i que fa funcions de magatzem agrícola.

-Aim3 grup SL (2015): Pla Especial de catàleg de masies, cases rurals i altres edificacions en SNU. Document per aprovació inicial, Ajuntament dels Prats de Rei, fitxa M.11.
-PERERA, Anna (en curs): Aproximació al paisatge històric dels Prats de Rei d'època medieval a través de la documentació i l'arqueologia del paisatge, Treball de final de Grau, Universitat de Lleida.