Pou de Villa Mercedes Torrelavit

Alt Penedès
Torrent de Mas Vandrell, sectro pont de la Fassina
A prop del Pont de la Fassina, al peu del Torrent Mas Vendrell
198 m

Coordenades:

41.44751
1.72987
393905
4589215
08287-138
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Contemporani
XX
1956
Bo
Inexistent
Fàcil
Social
Privada
Ref. cadastral: 08287A013000550000XR
Marta Rodríguez

Al peu del torrent de Mas Vendrell, lleugerament alçat sobre el marge, amagat sota el brancatge d'un gran lledoner i vora el pont de la Fassina, trobem aquesta construcció moderna que tanca un pou. Es tracta d'una construcció circular de 7,7 metres de diàmetre, 2,73 m d'alçada del cos del pou i 80 cm de cúpula, tota ella està recoberta de rajola envernissada de color vermell mitjançant la tècnica del trencadís. El cos circular és d'obra i està pintat imitant grans totxanes blanques. Per la part més amagada es descobreix una porta metàl·lica sobre la qual es pot llegir la inscripció "1956". Unes petites obertures a la part alta del pou fan d'airejadors de la construcció.