Pou amb safareig de Cal Vicari Torrelavit

Alt Penedès
Cal Vicari, carrer del Bosc
243 m

Coordenades:

41.45118
1.72766
393726
4589625
08287-126
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Contemporani
Popular
Bo
Inexistent
Fàcil
Social
Privada
Ref. cadastral: 3896503CF9839N0001MJ
Oriol Vilanova

Safareig amb pou que conserva corriola, fet amb blocs de pedra irregulars. El safareig, de forma rectangular, té unes dimensions de 2,05 m de longitud x 1,41 m d'amplada, una alçada de 65 cm i 70 cm de profunditat. Conserva batedora inclinada de teula plana de 48 cm d'amplada per tres dels seus costats; el quart costat resta adossat al pou. El pou és circular, té una profunditat aproximada d'uns 14 m. el cos del pou té una alçada de 75 cm des de terra, i les dues columnes que suporten la biga de fusta enmig de la qual hi ha la politja tenen una alçada de 1,08 m. El safareig i pou es troba sobre un paviment rectangular de rajola de terra cuita, a cada extrem del qual hi ha una columna de maó que suporta un sostre de bigues de fusta sobre el qual s'estén una parra que dona ombra al lloc.

L'aigua que abasteix el safareig no prové actualment del pou, sinó de la xarxa pública municipal.