Molí del Vinyals Torrelavit

Alt Penedès
Molí Vinyals s/n
Secor més oriental a les proximitats de Sant Pere de Riudebitlles
222 m

Coordenades:

41.45197
1.70942
392204
4589736
08287-125
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
XVIII
1793
Regular
Inexistent
Fàcil
Productiu
Privada
Ref. cadastral: 2398101CF9829N0001ED
Oriol Vilanova

Antic molí de planta quadrada, compost de planta baixa, primer pis i dos pisos superiors destinats a assecadors. Coberta de teula àrab a doble vessant. Cal destacar que l'immoble es troba envoltat d'edificis moderns d'ús industrial de la paperera Carbó, que han quedat en gran mesura adossats a les parets del molí històric. Així, les úniques façanes que resten parcialment visibles són la façana sud-oest i sud-est. La façana sud-oest conserva intactes les finestres dels dos pisos superiors, nou a cada pis, de petites dimensions i coronades amb arc carpanell. Als pisos inferiors les finestres són rectangulars, més grans: al pis principal hi ha dues amb balcó i barana de ferro a la meitat esquerra de la façana, i una quadrada, sense balcó, a la dreta. A la planta baixa hi ha l'actual porta d'entrada a l'edifici, recta sense decoració de cap mena, situada a l'esquerra, i a la dreta hi ha tres finestres, rectangulars amb reixa de ferro.
A la façana sud-est es poden observar les finestres dels pisos superiors, onze a cada pis, coronades també per arcs carpanells. La superfície dels paraments, arrebossada, és de color blanc, però les cantoneres presenten els carreus de pedra vista. L'interior, força degradat, conserva, al pis superior (assecadors), l'embigat de fusta original, amb els claus dels quals s'estenien els fils per a penjar-hi els papers que calia assecar. Al soterrani es conserva l'habitatge de la família propietària, amb embigat original, terra de rajola hidràulica i cuina econòmica.

Aquest molí paperer és l'únic que resta íntegrament en actiu de tot el municipi de Torrelavit.

El dia 27 d'agost de 1793 l'intendent general de Catalunya afavoria Pau Vinyals de la facultat de tenir un molí paperer a Terrassola, tot valent-se de les aigües del Riudebitlles i de les surgències que naixien a les immediacions del mateix molí. El 1797, Pau Vallès, de Sant Pere, cedia a Vinyals una peça de terra per on passava el rec que portava l'aigua al molí de paper blanc d'aquest. Aquest molí passà posteriorment a Pau Parellada, i actualment el propietari és la família Sabaté.

Grup de Recerques "El Podall" (2006): "Els molins de Torrelavit". Calendari municipal del 2006.
LLORAC I SANTIS, Salvador (2003): "Torrelavit. Ahir i avui d'un poble del Penedès". Edita: Ajuntament de Torrelavit, p. 110.