Molí de Lavit / Molí de Cal Ferrer Torrelavit

Alt Penedès
Carrer del Molí, núm. 3, Torrelavit
195 m

Coordenades:

41.44634
1.73114
394009
4589084
08287-124
Patrimoni immoble
Edifici
Medieval
Modern
Contemporani
XIV-XX
Dolent
L'immoble està enormement alterat
Inexistent
Fàcil
Productiu
Privada
Ref. cadastral: 08287A012000080000XM
Oriol Vilanova

Antic molí de planta rectangular, amb planta baixa, pis i soterrani, molt alterat arquitectònicament al llarg del temps. L'única façana parcialment visible del molí és la façana nord-est, ja que a la resta de façanes de l'immoble s'hi han adossat edificis moderns d'ús industrial pertanyents a la paperera Carbó, S. A. Així, la façana nord-est presenta una filada d'onze finestres coronades per arc escarser, tapiades amb totxo, i a la planta baixa, una filada de set finestres quadrades, també tapiades, i amb un sòcol que hi ha a la base del mur, que les ha escapçat a la seva meitat inferior. L'aparell constructiu dels murs del molí està fet amb maó, per bé que la façana presenta un arrebossat de color marró, en un avançat estat de degradació.

Segons Salvador Llorac, el primer esment de la presència d'un molí en aquest indret es remunta a l'any 1327, arran d'un establiment fet per Aimeric de Bellvei, militar, senyor major del castell de Lavit, del molí fariner que tenia sota dit castell. Al fogatge de l'any 1553 s'esmenta un tal Joan Bonastre com a moliner de la parròquia de Lavit; aquest personatge es troba esmentat també al capbreu de 1537 de la comanda de l'Hospital de Sant Joan de Jerusalem, com a propietari i moliner. El molí de Bonastre torna a ser esmentat el 1576. Aquest molí deu ser el molí de Lavit de 1317, conegut al segle XVIII com a molí de la Cort i més tard com a molí de Cal Ferrer, on actualment hi ha la paperera Carbó. Aquesta conversió en molí paperer es va portar a terme a la primera dècada del segle XX, tot i que abans també havia estat trull d'oli i ferreria.

Grup de Recerques "El Podall" (2006): "Els molins de Torrelavit". Calendari municipal del 2006.
LLORAC I SANTIS, Salvador (2003): "Torrelavit. Ahir i avui d'un poble del Penedès". Edita: Ajuntament de Torrelavit, p. 107-108.