Plaça Doctor Guillamet Granollers

Vallès Oriental
Plaça del Doctor Guillamet, 08400-GRANOLLERS
Nucli antic de Granollers

Coordenades:

41.60768
2.28679
440572
4606464
08096-299
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Antic
Romà
Medieval
Visigot
Dolent
Jaciment tapat
Inexistent
PEPHA nou, Zona Arqueològica
IPAC-CA
Sense accés
Social
Privada
Diversos
ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo

Durant les obres de remodelació de la placeta del Doctor Guillamet, en un angle superior del marge de ponent, van aparèixer nombrosos fragments de "tegula", un fragment de molí de lava volcànica, alguns fragments de "terra sigillata" gàllica, un fragment de ceràmica de parets fines i diversos fragments de ceràmica comuna romana. En el punt on va aparèixer la terrissa, semblaven observar-se restes d'un mur d'"opus incertum" reaprofitat en època posterior i alineat als murs als murs localitzats a l'església. L'indret de les troballes es situa en una zona urbanitzada i, actualment, no és possible determinar l'existència de noves restes arqueològiques. Cal tenir en compte que es tracta d'una zona molt afectada, ja que ha donat la màxima concentració de restes romanes de la ciutat (proximitat amb els jaciments "església parroquial de Sant Esteve" i "can Piera" (INVENTARI, 1997). L'anàlisi dels materials ceràmics d'aquest jaciment ha permès a altres autors (COLL, ROIG: 1998; JÁRREGA, 1995) proposar una continuïtat del poblament d'època romana que arribaria fins el segle VI (VILA, 2001).

A.A.M.G. (s.d.) referència restes en les següents localitzacions 17. Doctor Guillamet, p/; 18. Doctor Guillamet, p/, canotada plaça de l'Església. Can Piera, que tal vegada puguin pertànyer a aquest mateix jaciment. Fotografia de Lluís Vila i Bonamusa. Proposta de protecció al nou PEPHA Zona Arqueològica

Jaciment documentat per Jordi Pardo el 1983 (INVENTARI, 1997).

A. A. M. G. (s.d.) Llistat del Pla d'Arqueologia Urbana de Granollers, Granollers, Àrea d'Arqueologia del Museu de Granollers.; COLL, Joan M.; ROIG, Jordi (1998): "L'antiguitat tardana al Vallès Oriental: algunes consideracions. Lauro, Revista del Museu de Granollers, 14.; INVENTARI (1997) Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya. Carta Arqueològica. Vallès Oriental. Granollers, Barcelona, Generalitat de Catalunya, exemplar mecanografiat, actualització 1997. JÁRREGA DOMÍNGUEZ, R. (1995): "Aproximació a l'estudi de l'antiguitat tardana al Vallès Oriental" Limes, núm. 4-5, Cerdanyola del Vallès.; PARDO RODRÍGUEZ, J. (1993): "El nucli romà de Granollers. Breu resum de l'estat de la qüestió" Empúries, Revista de Prehistòria, Arqueologia i Etnologia, núm. 48-50, Vol. II.; VILA BONAMUSA, Lluís (2001) ) Pla especial de protecció del Patrimoni Històric-Arquitectònic de Granollers. Patrimoni aqueològic. Granollers. Document administratiu.