Passarella Tavèrnoles

Osona
La Fradera
Pel trencall que surt a mà esquerra aproximadament del punt quilomètric 4,7 de la carretera BV-5213.
500 m

Coordenades:

41.96487
2.33673
445039
4646089
08275-28
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Popular
XVIII
Dolent
La coberta està molt malmesa.
Legal
Catàleg de béns a protegir POUM 2014, nº 16 (arquitectònic). BPU.
Fàcil
Residencial
Privada
001103400DG44F0001DG
Virgínia Cepero González

Masia de planta rectangular, formada per tres cossos, l'antiga casa i dues ampliacions posteriors. Consta de planta baixa i un pis.
La coberta és a dues vessants, amb teula ceràmica aràbiga, i el carener paral·lel a la façana principal, que es troba orientada a migdia. Presenta un portal adovellat, amb les restes d'un relleu i d'una data, actualment il·legibles.
La finestres estan emmarcades amb pedra; les del cos original tenen els ampits motllurats.
Els murs són de pedra lligada amb morter, i conserven l'antic arrebossat.

Inclosa al Catàleg de masies i cases rurals del POUM, nº 21.
Protecció: les classificacions derivades del Catàleg de Béns a Protegir del POUM són provisionals, fins a la seva aprovació definitiva l'any 2015.
Les fotografies són extretes del Catàleg de masies i cases rurals del POUM, per trobar l'accés tancat.

COLOMER-RIFÀ S.L. (2013). Catàleg de masies i cases rurals. Ajuntament de Tavèrnoles. Tavèrnoles.
COLOMER-RIFÀ S. L (2014). Catàleg de béns a protegir. POUM. Tavèrnoles: Ajuntament de Tavèrnoles.