Murulls Vell o Morulls Vell Puig-reig

Berguedà
Murulls
A la ctra. BV-4131 entorn del km 10 agafar camí en direcció est fins cal Bonhome i després S

Coordenades:

41.99574
1.87025
406430
4649921
08175-248
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Popular
XIX-XX
1919
Bo
Inexistent
Residencial
Privada
Ref. Cad.:08174A012000250000HU
Rosa Serra Rotés i Jordi Piñero

Casa de pagès de dimensions mitjanes, que ha conservat la volumetria i el sistema constructiu tradicional de maçoneria. L'edifici principal és de planta quadrada i consta de planta baixa més dos pisos, amb una ampliació recent al costat est feta de maó. L'edifici és fet amb murs de pedra semiarrebossats i té coberta de teula àrab a dues vessants. Les llindes a totes les obertures són fetes de maó. Destaca a la façana principal el portal d'entrada, d'arc rebaixat i, a la planta segona, una galeria triforada d'arcs de mig punt fets de rajol pla amb barana d'obra calada. Al costat de ponent hi ha un cobert de maó, de construcció recent, que s'aixeca al lloc on hi havia la primitiva casa. Al costat de llevant hi ha un altre cobert de pedra.

Alguns investigadors pensen que el jaciment altmedieval localitzat prop de cal Lluent podria ser el primitiu emplaçament d'una possible "Maurilios" (Morulls).
Pel que fa a la casa de Morulls, la construcció originària estava situada al lloc on actualment hi ha el cobert de ponent. Segons la inscripció d'un llinda (de l'any 1755) es tractava d'una construcció del segle XVIII, i constava de planta baixa més un pis. La casa era propietat de la Serra de Cap de Costa. Més endavant va ser propietat de Maria Collell. L'actual edifici sembla que es construí l'any 1919, segons una inscripció pintada a l'arc del portal, que actualment ja no és visible. La família tenia dos germans, els quals eren propietaris també de cal Bonhome. Poc abans de 1936 van vendre's cal Bonhome i construïren, a poca distància, la Casa Nova de Morulls. Després de la Guerra Civil l'oncle de l'actual propietari va adquirir la casa vella de Morulls. Més recentment, la casa primitiva, que ja es trobava en estat de ruïna, fou enderrocada per construir-hi el cobert actual.

AADD. (2011). Pla d'ordenació urbanística municipal. Catàleg de masies i cases rurals. Ajuntament de Puig-reig. Fitxa 1.12