Cal Bonhome Puig-reig

Berguedà
Morulls
A la ctra. BV-4131 (Puig-reig-Casserres) entorn del km 10 agafar camí en direcció est 1,5 km aprox.

Coordenades:

41.99831
1.87041
406447
4650206
08175-247
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Popular
XIX-XX
Regular
Façanes, coberta i tancaments en estat precari
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
Ref. Cad.: 08174A012000110000HM
Rosa Serra Rotés i Jordi Piñero

Casa de pagès de dimensions mitjanes que conserva tota l'estructura i els materials originals de la construcció. Tot el conjunt s'assenta sobre una codina natural. Es tracta d'un edifici de planta rectangular força allargassada, amb planta baixa més un pis. La casa s'ha construït en diferents fases, ja que la part central té ampliacions a ambdós costats. Els murs són fets de pedra, la coberta és de teula àrab a dues aigües. Les finestres, de dimensions variables, però en general petites, tenen la llinda i els brancals de maó. Al costat sud la casa ha estat allargada amb un cos que sobressurt en forma de L, amb una terrassa de construcció moderna, sostinguda amb pilastres de maó, i un cos més estret amb funció de corrals. Al costat nord-est hi ha un cobert independent de dues plantes que corresponia a la pallissa.

Antigament aquesta casa havia pertangut a Morulls. Poc abans de 1936 els propietaris se la van vendres i construïren la Casa Nova de Morulls.

AADD. (2011). Pla d'ordenació urbanística municipal. Catàleg de masies i cases rurals. Ajuntament de Puig-reig. Fitxa 1.10