Monument a Sant Joan Baptista de la Salle Sant Hipòlit de Voltregà

Osona
Carrer de l'Església, 6
A la cantonada formada per la façana de llevant de l'església i la capella del Santíssim
532m

Coordenades:

42.01581
2.23738
436857
4651813
08215-153
Patrimoni moble
Element urbà
Contemporani
Popular
XX
1954
Bo
Inexistent
Fàcil
Ornamental
Pública
Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà
Adriana Geladó Prat

Monument situat a la cantonada formada per la façana de llevant de l'església parroquial de Sant Hipòlit i la façana de migdia de la capella del Santíssim, en el primer tram del carrer de l'Església. Consta d'un pedestal de pedra sorrenca i planta quadrada gravat amb la següent inscripció: "VOLTREGÀ / A / S. JUAN Bª / DE LA SALLE". Damunt seu es situa un bust de pedra representatiu del fundador de les escoles La Salle. El monument està situat a l'interior d'un parterre triangular adossat a la cantonada i delimitat amb un petit muret d'obra rematat amb lloses planes. El monument es completa amb una instal·lació decorativa adossada a les façanes que conformen la cantonada. Presenta uns 4 metres d'alçada i està formada per una successió d'arcs de mig punt disposats a mode de galeria, bastits amb filades de maó vist i disposats damunt de pilars amb les impostes motllurades. L'espai entre aquests arcs i fins a la part superior de la instal·lació compta amb un revestiment arrebossat, només disposat en filades horitzontals a la part superior. Darrera del bust hi ha dos xiprers.

El monument públic en honor a Sant Joan Baptista de la Salle fou inaugurat el 15 d'agost de l'any 1954. Fou beneït pel bisbe de Vic i hi assistiren els Germans Assistent i Provincial, entre d'altres eclesiàstics i bona part dels veïns del poble. De fet, es tracta d'un homenatge de la vila de Sant Hipòlit al germà fundador de La Salle, en agraïment per l'escola fundada a la vila.
A l'Arxiu Municipal de Sant Hipòlit es conserva tant el projecte d'execució com la petició per a la seva instal·lació, signada per "el Hermano Francisco Sánchez" (AMSHV c.602).

COL·LEGI SAGRATS CORS (1989). Centenari del Col·legi Sagrats Cors, 1889-1989. Sant Hipòlit de Voltregà: Col·legi Sagrats Cors, p. 28.
SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS (2019). "Catàleg de béns a protegir". Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Sant Hipòlit de Voltregà. Document per a l'aprovació definitiva, setembre 2019. Codi identificador: 40.06.EA.