Moneda de Sikarra/Śigaŕa al Museu Comarcal de Cervera Els Prats de Rei

Anoia
Museu Comarcal de Cervera
En una vitrina del Museu Comarcal de Cervera.
608

Coordenades:

41.70552
1.54159
378661
4618109
08170-89
Patrimoni moble
Objecte
Antic
Ibèric
III-II aC
Seca de śikaŕa
Bo
Física
Restringit
Científic
Privada accessible
Associació Cultural l'Espitllera i la Fundació Jordi Cases i Llebot
Jordina Sales Carbonell

Es tracta d'una moneda ibèrica extraordinàriament singular atès que és l'únic exemplar numismàtic conegut emès a Prats de Rei abans de l'època romana que es troba exposada al públic. Es té constància de que només n'existeixen dos exemplars més que estan en mans de particulars i per tant inaccessibles. La peça avui dipositada al Museu Comarcal de Cervera va ser emesa a la seca de śikaŕa, segons s'indica a la pròpia moneda, i es tractria per tant de la població ibèrica que constituiria la posterior Sigarra romana. És un tetartemorion de plata, un divisor basat en la dracma grega, que pesa 0'19 grams, té un mòdul màxim de 8'5 mil·límetres i fa 2 mil·límetres de gruix. A l'anvers conté un cap masculí en perfil, mirant a la dreta, que podria correspondre a un cabdill o a una divinitat. Al revers, dos bustos o pròtomes de cavalls, d'esquena entre ells, amb les potes de davant alçades i a sota la llegenda śikaŕa. Aquest motiu no és gens freqüent en la numismàtica ibèrica però sí en altres monedes coetànies de l'àmbit mediterrani, majoritàriament a l'oriental. Amb aquesta moneda es demostra que a Prats de Rei hi va haver una seca (taller d'emissió de monedes) durant la protohistòria, i aquest fet estaria reflectint la rellevància d'aquest nucli de població ja abans del període romà, en que Sigarra adquirí la categoria de municipi. Fou trobada als entorns del municipi de Biosca, no molt lluny de Prats de Rei. En tot cas, aquesta moneda conté la denominació més antiga coneguda de l'actual comarca de la Segarra, ja que la moneda es data entre finals del segle III aC i inicis del II aC.

FIGURA 1: Fotografia de Joan Porredon.

Aquesta moneda ibèrica, cabdal per al coneixement de les fases més reculades de la història del nucli urbà de Prats de Rei, va ser adquirida el més de març de l'any 2011 mitjançant subhasta per part de l'Associació Cultural l'Espitllera i la Fundació Jordi Cases i Llebot, ja que estava en mans d'un particular, el qual ha restat sempre en l'anonimat i que va declarar que la moneda s'havia trobat als entorns de la població de Biosca (La Segarra). Posteriorment, la moneda va ser dipositada al Museu Comarcal de Cervera amb caràcter de cessió temporal per al gaudi públic.

-FERRER JANÉ, Joan, et ALII (2012): 'Aportacions al coneixement de la seca ibèrica de śikaŕa i de l'origen del topònim Segarra', Revista d'Arqueologia de Ponent, 22, p. 37-58.