Molí del Viver Sant Vicenç de Torelló

Osona
Riu Ges
Des de la ctra. BV-5224, abans d'arribar a la rotonda sud de Sant Vicenç, seguir un camí a la dreta

Coordenades:

42.05733
2.27534
440039
4656396
08265-37
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Contemporani
Popular
XIX
Dolent
Només se'n conserven restes de fonaments.
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
08265A002000860000RD
Antoni Rodríguez Fernández / Marta Lloret Blackburn

El molí del Viver estava situat sobre el riu Ges, a migdia del nucli de Sant Vicenç. Actualment només se'n conserven dos murs formant angle, d'una alçada d'uns dos metres. A la part de llevant s'hi observen dues obertures, una d'arc pla arrebossat i l'altra amb llinda de fusta. Al seu costat hi ha les restes d'unes escales exteriors adossades en paral·lel al mur. El parament dels murs és de pedra lligada amb morter, on s'observen restes de l'arrebossat original. A poca distància aigües amunt s'hi conserva la resclosa i el rec que hi conduïa l'aigua.

El molí del Viver formava part de la propietat de la casa pairal dels Viver. El va fer construir l'any 1821 Manuel Viver, qui va comprar les moles i útils corresponents del molí d'en Sala de Torelló. Un cop construït, el propietari del molí de la Malianta, situat aigües avall, va presentar una al·legació per la construcció del nou molí, tot exposant que aquest tram d'aigua s'havia adjudicat al seu molí. En resposta, van presentar un informe al municipi de Sant Vicenç on es constata la seva utilitat pública i que la quantitat d'aigua que necessita és poc significativa. El molí constava de tres volums adossats, els dels extrems de planta baixa, pis i golfes i el central de planta i pis. Les cobertes eren a dues vessants amb el carener paral·lel a la façana. En el volum central hi havia situada una xemeneia quadrangular. Va ser enderrocat fa pocs anys a causa del mal estat de conservació que presentava, tot i que encara se'n conserva la resclosa i una part del rec.

Ruta per les masies de la Vall del Ges. Museu de la Torneria. 2010 [inèdit].
SOLÀ, F. (1948). Historia de Torelló. Vol. II. Barcelona: Gráficas Marina.