El Viver Sant Vicenç de Torelló

Osona
Ctra. BV-5228
A l'entrada sud del nucli de Sant Vicenç

Coordenades:

42.05996
2.27512
440023
4656688
08265-12
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Popular
XVI-XVIII
Bo
Inexistent
IPA 23836
Fàcil
Residencial
Privada
08265A002000590000RS
Antoni Rodríguez Fernández / Marta Lloret Blackburn

Masia situada a l'entrada sud del nucli de Sant Vicenç. És un edifici aïllat de planta quadrangular i tres crugies. Consta de planta baixa, pis i golfes i té la coberta a quatre vessants. El frontis es composa simètricament segons tres eixos; a l'eix central hi ha el portal d'arc de mig punt adovellat, que queda tapat a la part superior per un balcó de base motllurada i baranes forjades. Aquest té accés per un finestral d'arc pla de pedra carejada amb una motllura decorativa a la llinda i una roseta tallada a la part central. Els eixos laterals presenten una finestra d'arc pla de pedra carejada amb l'intradós mollurat per pis, una de les quals reprodueix la decoració del finestral central. En una de les finestres de la planta baixa hi ha inscrita la data de la darrera restauració. Les golfes s'obren amb tres finestres d'arc pla arrebossat. A les façanes laterals les obertures estan distribuïdes de forma aleatòria, si bé es mantenen d'arc pla de pedra carejada a la planta baixa i al pis, i arrebossat a les golfes. La façana posterior queda tapada per un cos modern de mateixa alçada i coberta a una vessant. El revestiment dels murs és arrebossat i pintat. La casa queda frontalment tancada per una lliça on s'obre una gran portalada amb llinda de fusta i brancals de pedra. A la part de llevant hi ha els annexes agrícoles. Al principi del camí que mena al mas hi ha un viver que s'omple amb l'aigua sobrera de la font i el safareig.

El llinatge dels Viver està documentat a la zona des de l'any 1190, en motiu de l'establiment d'una vinya feta per Guillem Viver en favor de Joan Roca. La seva relació amb diverses cases nobles del país semblen indicar que tingui origens militars (SOLÀ, 1948: 127). L'any 1353, quan la vídua de Bernat del Prat el ven a Gilabert de Sau, salvant el domini que hi exercia el noble Bernat de Cabrera, senyor del Castell i el terme de Torelló. Més endavant, Francesc Viver és nomenat l'any 1376 hereu del mas per Bernadí de Cabrera, tot i que mantenint les corresponents servituds. Uns anys més tard, vers el 1390, Antoni Vinyes confia la batllia a Francesc Viver de Sant Vicenç, amb dret a la percepció de sis lliures. L'any 1407 Francesc i Bernat Viver compren el mas Dosrius, una casa forta documentada a la zona des de l'any 1148, i que va quedar assimilada dins la mateixa propietat. L'any 1411, la vídua de Berenguer d'Orís, Blanca, va vendre a Francesc l'honor de Llop dejú, veí del Viver, que la casa dels Orís posseïa per la raó de la casa Castellnou. Durant la segona meitat del segle XVI, Segimon Viver viu al Mas Dosrius mentre es construeix la casa nova del Viver, construïda per un tal Darnís. Durant la primera meitat del segle XIX, a la finca s'hi va construir un molí, el qual va ser enderrocat fa pocs anys. En els amirallaments de l'any 1856 figura com a propietari del mas Francesc Viver. El llinatge dels Viver s'ha perpetuat fins als nostres dies com a propietaris del mas.

Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de Catalunya. Patrimoni Arquitectònic. Sant Vicenç de Torelló (Osona). Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. Generalitat de Catalunya.
SOLÀ, F. (1948). Historia de Torelló. Vol. I. Barcelona: Gráficas Marina.