Mina sobre la font d'en Llanes
Figaró-Montmany

  Vallès Oriental
  Nucli del Figaró
  Emplaçament
  Font d'en Llanes, vessant esquerra del turó. Sobre el torrent.

  Coordenades:

  41.71943
  2.27724
  439880
  4618878
  Número de fitxa
  08134-233
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Obra civil
  Contemporani
  Popular
  Segle
  XX
  Estat de conservació
  Regular
  En part enrunada i coberta de vegetació
  Protecció
  Inexistent
  Accés
  Difícil
  Productiu
  Titularitat
  Pública
  Ajuntament de Figaró-Montmany. Crta de Ribes n.34. Figaró-Montmany 08590.
  Autor de la fitxa
  Anna M. Gómez Bach

  Petita estructura rectangular excavada parcialment a la roca. Es tracta d'una caseta construïda amb maó i totxana lligada amb ciment i amb una petita porta d'accés. Presenta una coberta plana, tot i que l'abundant vegetació i els nombrosos blocs de pedra enrunats en dificultin l'entrada. Just a la boca es pot observar la roca retallada en forma de galeria baixa en volta de canó. Aquesta sembla que continua fent un petit angle de curvatura. No s'ha accedit fins al fons de la mina i per tant se'n desconeix la profunditat.

  S'accedeix des de la Font d'en Llanes per un corriol que mena turó amunt en direcció mà esquerra. Abans d'arribar a la torrentera i amagat per la vegetació. Conserva una canalització d'època contemporania que fa pensar que la mina encara es troba en ús.

  L'aprofitament dels recursos hidràulics, ja sigui en forma de pou o de mina per a l'obtenció i aprofitament de l'aigua, es documenten a Figaró-Montmany des d'època medieval. Tot i que els primers documents fan referència a uns usos més específics centrats en els molins, sèquies i recs; es factible pensar que l'abastiment de caire més subsistencial es faria a base de pous i mines. La particularitat del terreny del municipi també facilita aquesta pràctica, ja que la presència d'abundants torrents i rieres fa que el punt d'abastiment es focalitzi en aquestes formacions naturals. Per les evidències arquitectòniques conservades aquesta mina va ser i és utilitzada en època contemporània, ara però, de forma més esporàdica. Tot i que no es descarta que fos emprada des de més antic.