Mercat de la Carn
Vilafranca del Penedès

  Alt Penedès
  Plaça de l'Oli, 1

  Coordenades:

  41.34771
  1.69631
  390935
  4578177
  Número de fitxa
  08305-28
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Contemporani
  Neoclàssic
  Segle
  XIX
  Any
  1878
  Adrià Casademunt i Vidal
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Legal
  Pla Especial i Catàleg del Patrimoni 1988 (BCIL)
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  Si:IPA 4957
  Accés
  Fàcil
  Productiu
  Titularitat
  Pública
  Ajuntament de Vilafranca del Penedès (C. de la Cort, 14).
  Autoria de la fitxa
  Jordi Montlló Bolart

  Edifici públic que fa cantonada, destinat a mercat de la carn. La seva planta és sensiblement rectangular d'un únic nivell. La coberta és a dues aigües i el carener paral·lel a la Plaça de l'Oli. Té un cos adossat a la mitgera de planta única i triangular i d'alçada més reduïda amb la coberta a dues aigües, en part, i plana a la part posterior, amb un petit celobert cobert.
  Les dues façanes fan cantonada i estan composades simètricament amb dos portals d'arc de mig punt, centrats en cada tram. A cada costat dels portals, hi ha finestrals d'arc rebaixat, un a cada banda a la façana de la Plaça Vall del Castell, i quatre a la Plaça de l'Oli. El coronament de la façana es fa amb una cornisa horitzontal que, a l'eix dels portals, forma un frontó triangular.
  La cantonera és de pedra i s'utilitza el maó vist als finestrals, la cornisa i la banda perimetral.
  Hi ha l'escut de la vila en ferro a la part superior dels portals.

  En el solar on s'aixeca aquest mercat, l'any 1754 s'hi havia construït la Fàbrica de les Premses de Lliura, per fer el premsat de les vinasses. L'any 1816 passà a ser teatre públic, gràcies a la iniciativa del pare de Manuel Milà i Fontanals, el senyor Josep Milà de Ferran, conegut amb el nom de "El teatre vell". Finalment, l'any 1878 s'enderroca i s'hi construeix el Mercat de la Carn i el Peix, segons projecte de l'arquitecte Adrià Casademunt i Vidal.

  ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan (1982). Vilafranca del Penedès, dins l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Barcelona.
  ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan (1986). L'Alt Penedès, dins l'Inventari del patrimoni arquitectònic de Catalunya, vol. 2. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Barcelona, pp. 208-248.
  ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan i altres (1986). Pla especial i catàleg del patrimoni històric, artístic i ambiental de Vilafranca del Penedès. Inèdit.
  ROSSELLÓ, Joan et alii (1992). Vilafranca del Penedès a través de la seva arquitectura. La ciutat que ens ha arribat. Ajuntament de Vilafranca i Caixa Penedès.