Masoveria de Tornamira Oristà

Osona
Sector central del terme municipal
A 1000 metres per pista forestal de la carretera BV-4404, punt quilomètric 2'050

Coordenades:

41.94964
2.05907
422013
4644613
08151-104
Patrimoni immoble
Edifici
Medieval
Modern
Contemporani
XIX
Dolent
Presenta la teulada esfondrada i els murs parcialment derruïts.
Legal
Normes Subsidiàries de Planejament. Oristà. 1993
Fàcil
Sense ús
Privada
Ref. cad.: 012A00002
Jordi Compte i Marta Homs

La masoveria de Tornamira està situada uns metres a l'oest de l'antic castell, actualment masia, que li dóna nom, tot i que en un punt força més baix que aquest, al sud-est de la Torre d'Oristà.
Es tracta d'una masia de mitjanes dimensions pràcticament aterrada, formada per un volum principal que originalment tenia planta baixa, primer pis i golfes, un volum adossat al sud, i diverses estructures adossades a l'oest i al sud. La masia està bastida amb murs de càrrega de maçoneria de pedra parcialment arrebossats, amb algunes parts ampliades amb tàpia i amb carreus treballats delimitant les cantonades i emmarcant les obertures. En bona part de l'edifici no es conserven més de tres metres d'alçada en els murs de càrrega. L'edifici estava coronat, probablement, amb una teulada de doble vessant amb aigües a la façana principal i posterior, que actualment no es conserva.
La façana principal, orientada a l'oest, queda separada en dos trams per una cantonada diferenciada, essent el volum principal el de la dreta, on només es mantenen els murs de càrrega en el nivell de planta baixa. En aquesta part conserva els grans brancals monolítics del portal principal, actualment sense la llinda. A cada costat hi ha una finestra emmarcada amb brancals monolítics de pedra treballada i llinda de fusta.
La façana nord només conserva els murs de càrrega amb una alçada d'uns dos metres, sense que s'hagi mantingut cap obertura.
La façana oest té estructures agropecuàries bastides amb murs de maçoneria de pedra i teulada d'una sola vessant adossades tant al volum principal i com a l'adossat al sud. De la part esquerra en sobresurt una estructura, també amb murs de maçoneria de pedra i teulada d'una sola vessant, de planta quadrada. Pròpiament a la façana, conservada fins al nivell de golfes, s'observen tres finestres emmarcades amb brancals monolítics de pedra treballada i llinda de fusta, dues a les golfes i una al primer pis.
La façana sud està dominada pel mur de tàpia, parcialment derruït, que delimitava el volum adossat. A la part esquerra s'hi observen diverses estructures agropecuàries amb teulada d'una vessant adossades, entre les que destaca un cobert sustentat amb un gran pilar central format amb carreus treballats.

La masoveria de Tornamira va ser construïda entre finals del segle XIX i principis del XX. Es va mantenir dempeus fins fa pocs anys.