Mas d'en Rec Els Prats de Rei

Anoia
Camí de cal Retitell
En unes planes de camps de cereals, amb alguna petita clapa boscosa.
626

Coordenades:

41.69547
1.49379
374665
4617061
08170-39
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Medieval
Modern
Contemporani
XV-XXI
1436
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
0000501900CG71E0001OQ
Jordina Sales Carbonell

A poc més d'un kilòmetre al sud de Sant Martí Sesgueioles, al costat oriental de la carretera BV-1001 i molt a prop del Coll de Puig, s'emplaça un conjunt d'edificacions rurals format per varis cossos disposats segons un eix longitudinal que discorre d'est a oest.
El cos principal consisteix en un volum de planta rectangular de 132 m2, amb planta baixa, pis i golfes, fet a base de filades horitzontals de blocs de pedra petits i algun de mitjà ubicat sobretot a les cantoneres que podria correspondre al reaprofitament d'un edifici anterior. Té coberta a dues aigües amb caiguda a la façana principal, que està orientada a llevant i té una accés que acaba amb un arc rebaixat. La resta d'obertures són rectangulars i quadrangulars i estan emmarcades per pedres sense tallar. L'edifici principal respon a una tipologia pròpia del segle XIX, però ha d'estar construït sobre un de més antic, atès que la casa apareix referenciada als documents, com a mínim, a parir de mitjans segle XV.
Disposa de coberts agrícoles de construcció moderna i recent separats del conjunt principal, fets bàsicament de totxana.

El mas apareix referenciat a la documentació el 1436, quan en un pergamí notarial amb data 18 de febrer on consta, segons la transcripció feta per Mossèn Francesc Mirambell i Giol (1761-1822), que 'Anton Rech del Mas del Rech del terme de la Manresana de Prats firma apocha a Bernat Molgosa de Veciana per la quantitat de 30 sous que son lo dot de Bartomeva muller de aquest y muller de aquell'.
Tot i pertànyer actualment al terme municipal dels Prats de Rei, el Mas d'en Rec es troba a només un kilòmetre i escaig al sud del nucli de Sant Martí Sesgueioles, població amb la qual tradicionalment el mas s'ha relacionat. Aquesta situació ve donada per la ubicació del mas al bell mig de l'anomenada Clau Reial, una anòmala porció del terme municipal dels Prats de Rei per la seva banda de ponent que amb una forma estreta (només 300 m) i allargada (5'5 km) respon a diverses vicissituds històriques viscudes a la zona en la lluita pels dominis senyorials.

-MANAU SALAZAR, Ramon (2012): 'Retalls per a la història', Margaridó. Revista Cultural de Sant Martí Sesgueioles, 5, p. 13-16.
-Aim3 grup SL (2015): Pla Especial de catàleg de masies, cases rurals i altres edificacions en SNU. Document per aprovació inicial, Ajuntament dels Prats de Rei, fitxa M.17.