La Casa Nova Els Prats de Rei

Anoia
Carretera BV-1031, km 2'6
Al peu d'una carretera local, en un entorn de camps de conreu i boscos.
671

Coordenades:

41.69689
1.56426
380531
4617119
08170-40
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Modern
Contemporani
XIX
1863
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
08169A012000660000IG
Jordina Sales Carbonell

Tocant als peus d'una carretera local, al seu costat meridional, en un context de camps de conreu de cereals, s'emplaça un conjunt d'edificis de caràcter rural.
L'edificació principal està formada per tres volums rectangulars de 233 m2 que s'orienten segons un eix longitudinal nordoest-sudest i tenen planta baixa, pis i golfes. Tenen coberta amb vessant a dues aigües i caiguda als costats laterals. La construcció és a base de petits blocs de pedra sense treballar, a excepció de les cantoneres, on s'ubiquen blocs tallats de mida mitjana-gran. Les obertures són rectangulars i estan emmarcades amb carreus de pedra. En una de les llindes s'ha inscrit l'any 1863. La tipologia d'aquest edifici respon a una edificació popular del segle XIX.
La resta de construccions distribuïdes al voltant de la casa principal responen a una construcció o a una reforma més moderna, però també estan fetes amb pedra com a principal material constructiu. Són de planta baixa i amb cobertes a dues aigües. Només dos coberts per a us agrícola estan fets a base de totxana.

Aquest mas s'emplaça just als peus d'una carretera local que se sobreposa a un antiquíssim camí transhumant que ha estat en ple funcionament com a tal fins fa uns decennis i on encara és possible veure-hi el pas ocasional d'algun ramat. Algunes de les edificacions del conjunt estan destinades actualment a allotjament rural, i el lloc es coneix també com a Aldea de la Casa Nova.
El descriptiu epítet del topònim de la casa i la inclusió de la data de 1863 a una llinda de l'edifici, assenyalen uns orígens molt moderns per aquesta construcció. En el segle XX el lloc ha rebut la denominació de l'Aldea de la Casa Nova atesa l'agrupació d'edificis concentrats a la propietat.

-Aim3 grup SL (2015): Pla Especial de catàleg de masies, cases rurals i altres edificacions en SNU. Document per aprovació inicial, Ajuntament dels Prats de Rei, fitxa M.12.