Mas Ballestar Santa Margarida i els Monjos

Alt Penedès
Zona Sud del municipi, límit amb les Masuques
El camí del convent de Penyafort porta en direcció S directament a la masia.

Coordenades:

41.29447
1.65582
387456
4572318
08251-29
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XIX
Dolent
En procés d'enrunament.
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
Ref. cad.: 009A00007
Tríade scp

La masia consta d'un edifici principal de planta quadrangular amb planta baixa, primer pis i golfes. La coberta és a dos vessants amb ràfec de bigues. La façana de l'edifici té el portal principal de mig punt dovellat. Destaca un finestral emmarcat de pedra motllurada. Les finestres són dintellades amb biga de fusta. El portal del baluard és d'arc de pedra rebaixat amb la inscripció "1856", a la clau de l'arc. El coronament d'aquest portal és de teula, amb imbricacions i creu de pedra. A l'interior de l'edifici hi ha diferents elements arquitectònics de pedra: arcs apuntats, esglaonat de les escales, una volta. Al sector NE de la casa destaca un mur de pedra construït en sec, segurament per facilitar la recollida de les aigües que eren conduïdes a basses i cisternes excavades directament a la roca. Les mides del mur són: 1 m. d'amplada i uns 400 m. de llargada.

L'interior de la casa alberga alguns elements interessants des del punt de vista patrimonial, com poden ser una roda de molí o unes bótes de vi al celler, que han estat destruïdes a causa de l'enfonsament del sostre d'aquesta part de la masia.

GIRONA GALIMANY, Jaume (1985). Les nostres masies. Programa de Festa Major de 1985. Sta. Margarida i els Monjos.