Magatzem del carrer dels Marquesos de Palmerola, 80 Sant Hipòlit de Voltregà

Osona
Carrer dels Marquesos de Palmerola, 80
Davant de l'encreuament amb el carrer de Sant Antoni Maria Claret
521m

Coordenades:

42.01494
2.24031
437099
4651714
08215-98
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XX
Regular
El revestiment està degradat.
Inexistent
Fàcil
Altres
Privada
Ref. Cad.: 7219014DG3571N
Adriana Geladó Prat

Edifici entre mitgeres de planta rectangular, amb la coberta de teula plana ceràmica de dos vessants, el carener paral·lel a la façana principal i un ràfec d'obra sostingut amb mènsules de fusta. Està organitzat en un sol nivell i presenta la façana principal orientada a tramuntana. La construcció compta amb un gran portal d'accés rectangular, situat a l'extrem de ponent del parament (en destaca la porta de fusta). Al seu costat hi ha cinc grans finestrals d'arc rebaixat protegits amb uns destacables porticons de fusta d'arc rebaixat també. El de l'extrem de llevant fou reconvertit en portal. Totes aquestes obertures tenen els emmarcaments arrebossats i pintats amb el mateix revestiment que cobreix la resta del parament. La construcció està bastida en còdols de la zona disposats en filades i maons, amb un revestiment arrebossat i pintat d'un color terrós.
Adossat a la façana de llevant hi ha un altre volum rectangular amb teulada de dues aigües, el caraner paral·lel a la façana principal i un ràfec d'obra i mènsules de fusta. Està distribuït en dos nivells i presenta obertures rectangulars amb els emmarcaments arrebossats i pintats amb el mateix revestiment que cobreix la resta del parament, de color grana.

Segons la documentació consultada, l'edifici sempre ha estat destinat a l'emmagatzematge i a la producció industrial (tallers). La memòria oral de la zona hi recorda el magatzem d'un pintor i el magatzem d'una empresa dedicada a la fabricació de monitors.

SERRALLONGA, J.; CROSAS, C.; CASAS, P.; SERRA, L. (2014). Sant Hipòlit de Voltregà, l'empenta d'un poble. Vic: Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Eumo Editorial, Museu del Ter, p. 69.
SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS (2019). "Catàleg de béns a protegir". Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Sant Hipòlit de Voltregà. Document per a l'aprovació definitiva, setembre 2019. Codi identificador: 20.07.EA.