Les Vinyes
Malla

  Osona
  Camí de les Vinyes
  Emplaçament
  Des de la via de servei pel camí que passa a la dreta de la Creu Roja

  Coordenades:

  41.88926
  2.24012
  436959
  4637760
  Número de fitxa
  08111 - 8
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Conjunt arquitectònic
  Modern
  Contemporani
  Modernisme
  Popular
  Segle
  XVI-XX
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Legal
  P.E.U. Catàleg de Masies i Cases Rurals 2010
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  IPA 22923
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  001803400DG33H0000QA / 001803400DG33H0001WS
  Autoria de la fitxa
  Marta Lloret Blackburn - Antequem, S.L.

  Les Vinyes és un conjunt arquitectònic constituït per una masia del segle XVI, una torre senyorial de principi del XX, una caseta i una cabanya. La masia és de planta rectangular i s'estructura en tres crugies. Consta de planta baixa i pis i té la coberta a dos vessants amb el carener perpendicular a la façana. A l'eix central presenta una galeria vertical amb dos pòrtics; al de la planta baixa hi ha el portal d'accés, d'arc pla de pedra carejada amb l'escut del baró de la Blava inscrit. La torre senyorial està situada a migdia de la masia; és de planta quadrangular i s'estructura en tres crugies. Consta de planta baixa i dos pisos i té la coberta a quatre vessants. El frontis es composa simètricament formant tres eixos d'obertures d'arc pla arrebossat, excepte el portal d'arc escarser. Aquest presenta la data "1911" inscrita i l'anagrama de Crist, mentre que les obertures dels pisos superiors presenten una motllura decorativa a la llinda i tenen sortida a balcons de baranes forjades. A la façana de llevant hi ha adossat un cos definit per tres galeries horitzontals amb pòrtics d'arc pla arrebossat i balustrada. La resta d'obertures de la torre són d'arc pla arrebossat. A llevant de la masia hi ha la caseta, un edifici de planta baixa i pis i la coberta a dos vessants amb el carener perpendicular a la façana. Està obert al primer pis amb una galeria horitzontal de tres pòrtics d'arc escarser arrebossat. Pel que fa a la cabanya, és una construcció situada a ponent de la torre, amb murs d'encofrat de tàpia. Davant de la façana de migdia de la torre hi ha un jardí de gust afrancesat amb arbusts retallats amb formes geomètriques, així com una portalada de ferro on hi consta l'any "1916".

  En el fogatge de l'any 1497 hi consta el mas de les Vinyes i en el fogatge del 1553 hi consta que residia al mas Vinyes Antoni Terres. Més endavant va passar a formar part de la baronia de la Blava, fins que a finals del segle XIX la va comprar la família Pla. Poc després van construir una casa senyorial al costat de regust modernista. L'any 1912 es va adossar la galeria a la façana de llevant i l'any 1916 es va fer el jardí.

  IGLÉSIES, J. (1991). El fogatge de 1497. Estudi i transcripció. Barcelona: Fundació Salvador Vives i Casajuana, Rafael Dalmau Editor.
  Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de Catalunya. Patrimoni Arquitectònic. Malla (Osona). Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. Generalitat de Catalunya.
  Pla Especial de Catalogació de les Masies i Cases Rurals de Malla. Ajuntament de Malla, 2010.